ตะวันขึ้นตื่นพร้อมนก ตะวันตกหลับพร้อมดาว

มาแล้วจ้า!!! ประมวลภาพกิจกรรมเรียนรู้และแบ่งปันเพื่อธรรมชาติกับกลุ่มใบไม้ “ตะวันขึ้นตื่นพร้อมนก ตะวันตกหลับพร้อมดาว” เมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ 25-26 เม.ย.ที่ผ่านมา ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ wearebaimaiจงทำในสิ่งที่คุณทำได้ ณ จุดที่คุณอยู่ ด้วยสิ่งที่คุณมี baimai.org

Continue reading

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำกิจกรรมธรรมชาติ

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำกิจกรรมธรรมชาติ โดยมีนักศึกษาหลักสูตรชีววิทยาเชิงอนุรักษ์มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี wearebaimaiจงทำในสิ่งที่คุณทำได้ ณ จุดที่คุณอยู่ ด้วยสิ่งที่คุณมี baimai.org

Continue reading

เมื่อเด็กเปรียบเสมือนผ้าขาว ฉันเห็นเด็กๆกำลังเรียนรู้

เมื่อเด็กเปรียบเสมือนผ้าขาว “ฉันเห็นเด็กๆกำลังเรียนรู้” เขากำลังเติบโตงดงามตามวัย ถ่ายภาพ/คำ : โชคนิธิ คงชุ่ม wearebaimaiจงทำในสิ่งที่คุณทำได้ ณ จุดที่คุณอยู่ ด้วยสิ่งที่คุณมี baimai.org

Continue reading

ค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยานุกูล

ภาพบรรยากาศค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยานุกูล กลุ่มใบไม้รับหน้าที่ทำกระบวนการพาเด็กๆไปเรียนรู้ในมิติของธรรมชาติและสัตว์ป่า ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ wearebaimaiจงทำในสิ่งที่คุณทำได้ ณ จุดที่คุณอยู่ ด้วยสิ่งที่คุณมี baimai.org

Continue reading

ปฏิบัติการ 4 ม. “เขาใหญ่ดีจัง”

เมื่อนิยามพื้นที่สร้างสรรค์ของพวกเรา ได้เหมารวมตั้งแต่กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ธรรมชาติของนักท่องเที่ยว ไปจนถึงสวัสดิภาพของสัตว์ป่าที่ควรจะได้รับในฐานะเจ้าของบ้าน กิจกรรมรณรงค์จึงเกิดขึ้น wearebaimaiจงทำในสิ่งที่คุณทำได้ ณ จุดที่คุณอยู่ ด้วยสิ่งที่คุณมี baimai.org

Continue reading

Hi กันและกัน : พื้นที่นี้…ดีจัง ณ แพร่งภูธร

Hi กันและกัน : พื้นที่นี้…ดีจัง ณ แพร่งภูธร “สิ่งที่ฉันทำนั้นอาจคือกิจกรรม แต่สิ่งฉันหลงรัก นั่นคือบรรยากาศของผู้คนที่มาร่วมกิจกรรมมากกว่า” wearebaimaiจงทำในสิ่งที่คุณทำได้ ณ จุดที่คุณอยู่ ด้วยสิ่งที่คุณมี baimai.org

Continue reading

เขาใหญ่ดีจัง กลางคืนศิลปะแบ่งปัน กลางวันดูนก

เครือข่ายเขาใหญ่ดีจัง คือเครือข่ายของนักกิจกรรมที่มีความตั้งใจจะสร้างสรรค์กิจกรรมที่สร้างสรรค์ ให้เขาใหญ่เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม wearebaimaiจงทำในสิ่งที่คุณทำได้ ณ จุดที่คุณอยู่ ด้วยสิ่งที่คุณมี baimai.org

Continue reading

ชายคนนี้มานั่งทำไม หน้าสผ. 59 ชั่วโมง

“ชายคนนี้มานั่งทำไม หน้าสผ. 59 ชั่วโมง” – ชายคนนี้ชื่อ ศศิน เฉลิมลาภ เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร – เขาเรียกร้องความเป็นธรรมให้สัตว์ป่าและผืนป่าแม่วงก์ wearebaimaiจงทำในสิ่งที่คุณทำได้ ณ จุดที่คุณอยู่ ด้วยสิ่งที่คุณมี baimai.org

Continue reading

ภาพกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนพิมายวิทยา ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ดำเนินกิจกรรมโดยกลุ่มใบไม้ วันที่ 14-16 พ.ย. 2557

เมื่อกระบวนการเรียนรู้เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นได้มากกว่าการนั่งท่องจำในห้องเรียนสี่เหลี่ยม กิจกรรมดีๆจึงเกิดขึ้นเพื่อการเรียนรู้กับของจริง ได้สัมผัสจริง wearebaimaiจงทำในสิ่งที่คุณทำได้ ณ จุดที่คุณอยู่ ด้วยสิ่งที่คุณมี baimai.org

Continue reading

PTTEP Teenergy Camp 27-29 ตุลาคม 2557

ค่ายรู้รักษ์มรดกโลกเขาใหญ่ PTTEP Teenergy Camp เมื่อวันที่ 27-29 ตุลาคม 2557 โดยมีเยาวชนจากทั่วประเทศจำนวน 60 คน เข้าร่วมกิจกรรม wearebaimaiจงทำในสิ่งที่คุณทำได้ ณ จุดที่คุณอยู่ ด้วยสิ่งที่คุณมี baimai.org

Continue reading