ค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยานุกูล

ภาพบรรยากาศค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยานุกูล กลุ่มใบไม้รับหน้าที่ทำกระบวนการพาเด็กๆไปเรียนรู้ในมิติของธรรมชาติและสัตว์ป่า ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ wearebaimaiจงทำในสิ่งที่คุณทำได้ ณ จุดที่คุณอยู่ ด้วยสิ่งที่คุณมี http://baimai.org

Continue reading

ปฏิบัติการ 4 ม. “เขาใหญ่ดีจัง”

เมื่อนิยามพื้นที่สร้างสรรค์ของพวกเรา ได้เหมารวมตั้งแต่กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ธรรมชาติของนักท่องเที่ยว ไปจนถึงสวัสดิภาพของสัตว์ป่าที่ควรจะได้รับในฐานะเจ้าของบ้าน กิจกรรมรณรงค์จึงเกิดขึ้น wearebaimaiจงทำในสิ่งที่คุณทำได้ ณ จุดที่คุณอยู่ ด้วยสิ่งที่คุณมี http://baimai.org

Continue reading

Hi กันและกัน : พื้นที่นี้…ดีจัง ณ แพร่งภูธร

Hi กันและกัน : พื้นที่นี้…ดีจัง ณ แพร่งภูธร “สิ่งที่ฉันทำนั้นอาจคือกิจกรรม แต่สิ่งฉันหลงรัก นั่นคือบรรยากาศของผู้คนที่มาร่วมกิจกรรมมากกว่า” wearebaimaiจงทำในสิ่งที่คุณทำได้ ณ จุดที่คุณอยู่ ด้วยสิ่งที่คุณมี http://baimai.org

Continue reading

เขาใหญ่ดีจัง กลางคืนศิลปะแบ่งปัน กลางวันดูนก

เครือข่ายเขาใหญ่ดีจัง คือเครือข่ายของนักกิจกรรมที่มีความตั้งใจจะสร้างสรรค์กิจกรรมที่สร้างสรรค์ ให้เขาใหญ่เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม wearebaimaiจงทำในสิ่งที่คุณทำได้ ณ จุดที่คุณอยู่ ด้วยสิ่งที่คุณมี http://baimai.org

Continue reading

ชายคนนี้มานั่งทำไม หน้าสผ. 59 ชั่วโมง

“ชายคนนี้มานั่งทำไม หน้าสผ. 59 ชั่วโมง” – ชายคนนี้ชื่อ ศศิน เฉลิมลาภ เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร – เขาเรียกร้องความเป็นธรรมให้สัตว์ป่าและผืนป่าแม่วงก์ wearebaimaiจงทำในสิ่งที่คุณทำได้ ณ จุดที่คุณอยู่ ด้วยสิ่งที่คุณมี http://baimai.org

Continue reading

ภาพกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนพิมายวิทยา ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ดำเนินกิจกรรมโดยกลุ่มใบไม้ วันที่ 14-16 พ.ย. 2557

เมื่อกระบวนการเรียนรู้เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นได้มากกว่าการนั่งท่องจำในห้องเรียนสี่เหลี่ยม กิจกรรมดีๆจึงเกิดขึ้นเพื่อการเรียนรู้กับของจริง ได้สัมผัสจริง wearebaimaiจงทำในสิ่งที่คุณทำได้ ณ จุดที่คุณอยู่ ด้วยสิ่งที่คุณมี http://baimai.org

Continue reading

PTTEP Teenergy Camp 27-29 ตุลาคม 2557

ค่ายรู้รักษ์มรดกโลกเขาใหญ่ PTTEP Teenergy Camp เมื่อวันที่ 27-29 ตุลาคม 2557 โดยมีเยาวชนจากทั่วประเทศจำนวน 60 คน เข้าร่วมกิจกรรม wearebaimaiจงทำในสิ่งที่คุณทำได้ ณ จุดที่คุณอยู่ ด้วยสิ่งที่คุณมี http://baimai.org

Continue reading

งานเทศกาลดูนกเมืองไทย ณ สถานตากอากาศบางปู

งานเทศกาลดูนกเมืองไทย ณ สถานตากอากาศบางปู โดยสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย และองค์กรอนุรักษ์ 8-9 พ.ย.57 wearebaimaiจงทำในสิ่งที่คุณทำได้ ณ จุดที่คุณอยู่ ด้วยสิ่งที่คุณมี http://baimai.org

Continue reading

ค่ายศิลปะกับธรรมชาติ ณ เขาใหญ่ 22-24 ต.ค. 57

ณ ค่าย ศิลปะกับธรรมชาติ เขาใหญ่ดีจังในแต่ละช่วงวัน เราพาเด็กๆแวะเวียนไปนั่งทำกิจกรรมในพื้นที่ต่างๆบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เด็กๆเลือกมุมมองของตัวเอง ที่จะนั่งดูความงามของธรรมชาติในแบบที่ตัวเองเห็นว่างามโดยมีอาจารย์ชัชชัย จำเริญศักดิ์ศรี ครูศิลปะจากบ้านศิลป์ดินปั้น wearebaimaiจงทำในสิ่งที่คุณทำได้ ณ จุดที่คุณอยู่ ด้วยสิ่งที่คุณมี http://baimai.org

Continue reading

Baimai Workshop 2014

ภาพกิจกรรมของทีมอาสาสมัครกลุ่มใบไม้มาฝากครับ พวกเรารวมตัวกันเพื่อพัฒนาทักษะการนำกิจกรรม เช่น เทคนิคการนำกิจกรรมดูนก เทคนิคการนำกิจกรรมดูดาว การใช้ Nature Game ในการทำกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ธรรมชาติ   wearebaimaiจงทำในสิ่งที่คุณทำได้ ณ จุดที่คุณอยู่ ด้วยสิ่งที่คุณมี http://baimai.org

Continue reading