Upcoming Events

 • No Upcoming Events Found

Latest Activities

 • ฤดูน้ำแดง รอยต่อชีวิตแห่งสายน้ำ

  “น้ำแดง” ในที่นี่ไม่ใช่น้ำหวาน แต่เป็นน้ำฝนที่ชะเอาหน้าดินจากในป่าไหลลงมาตามแม่น้ำจนน้ำกลายเป็นสีขุ่นแดง เป็นความแตกต่างที่ชัดเจนเมื่อเทียบกับในฤดูแล้งที่น้ำจะค่อนข้างใส

 • ประมวลภาพภารกิจ “ใบไม้อาสา ปกป้องปลา ในฤดูมีไข่ (ฤดูน้ำแดง)” Fishery Patrol Reinforcement Project #2017

  ประมวลภาพภารกิจ “ใบไม้อาสา ปกป้องปลา ในฤดูมีไข่ (ฤดูน้ำแดง)” Fishery Patrol Reinforcement Project #2017 (เดือนพฤษภาคม) . กลุ่มใบไม้ จัดทีมอาสาสมัครขาลุยชุดแรก เข้าร่วมปฏิบัติภารกิจกับหน่วยป้องกันฯ ประมงน้ำจืดเขื่อนวชิราลงกรณ กาญจนบุรี กลุ่มคนอาสาเพื่อแผ่นดิน มูลนิธิอนุรักษ์ป่าตะวันตก และเครือข่ายงานปกป้องปลาในฤดูมีไข่

 • ประมวลภาพกิจกรรม “ค่ายเพาะกล้าในป่าใหญ่” Khao Yai @ 2017

  ประมวลภาพกิจกรรม "ค่ายเพาะกล้าในป่าใหญ่" Khao Yai @ 2017 โครงการสร้างสรรค์ศิลปะ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดำเนินการโดย กลุ่มป่าเปลี่ยนสี

 • เขาใหญ่ดีจังคราฟท์ #2017

  ประมวลภาพกิจกรรม “เขาใหญ่ดีจังคราฟท์” #2017 เมื่อวันที่ 25-26 ก.พ. 2560 ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เครือข่ายเขาใหญ่ดีจัง ร่วมกับ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จัดกิจกรรมเรียนรู้ธรรมชาติกับพื้นที่สร้างสรรค์ “เขาใหญ่ดีจังคราฟท์” ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

 • นกเงือก คือ นักปลูกป่า

  นักวิจัยจากโครงการศึกษาชีววิทยาและนิเวศวิทยาของนกเงือกประเมินว่า เราจะใช้นกเงือกบอกได้ว่าป่านั้นสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ ป่านั้นเป็นที่อยู่อาศัยของประชากรนกเงือกต่ำสุด (viable population) ไม่น้อยกว่า 500 ตัว