Upcoming Events

 • No Upcoming Events Found

Latest Activities

 • ประมวลภาพกิจกรรม “ค่ายเพาะกล้าในป่าใหญ่” Khao Yai @ 2017

  ประมวลภาพกิจกรรม "ค่ายเพาะกล้าในป่าใหญ่" Khao Yai @ 2017 โครงการสร้างสรรค์ศิลปะ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดำเนินการโดย กลุ่มป่าเปลี่ยนสี

 • เขาใหญ่ดีจังคราฟท์ #2017

  ประมวลภาพกิจกรรม “เขาใหญ่ดีจังคราฟท์” #2017 เมื่อวันที่ 25-26 ก.พ. 2560 ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เครือข่ายเขาใหญ่ดีจัง ร่วมกับ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จัดกิจกรรมเรียนรู้ธรรมชาติกับพื้นที่สร้างสรรค์ “เขาใหญ่ดีจังคราฟท์” ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

 • นกเงือก คือ นักปลูกป่า

  นักวิจัยจากโครงการศึกษาชีววิทยาและนิเวศวิทยาของนกเงือกประเมินว่า เราจะใช้นกเงือกบอกได้ว่าป่านั้นสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ ป่านั้นเป็นที่อยู่อาศัยของประชากรนกเงือกต่ำสุด (viable population) ไม่น้อยกว่า 500 ตัว

 • เสือโคร่ง ศักดิ์ศรีแห่งผืนป่า คุณค่าแห่งพงไพร

  เสือโคร่งล่าได้ตั้งแต่สัตว์ขนาดเล็กอย่าง เม่น ลิ่น ลิงและชะนี ไปจนถึงสัตว์กินพืชขนาดใหญ่ เช่น หมูป่า เก้ง กวางป่า วัวแดง กระทิง และลูกช้างป่า ฯ อัตราการสังหารเหยื่อของเสือโคร่งอยู่ที่ราว 50-60 ตัวต่อปี

 • ประมวลภาพกิจกรรมรณรงค์ลดผลกระทบจากการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นต่อสัตว์ป่า หรือ ปฏิบัติการ 4 ม.ขอไม่มาก +1

  ประมวลภาพกิจกรรมรณรงค์ลดผลกระทบจากการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นต่อสัตว์ป่า หรือ ปฏิบัติการ 4 ม.ขอไม่มาก +1 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ถึง 2 มกราคม 2560 ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ดำเนินกิจกรรมโดยกลุ่มใบไม้ และเครือข่ายกลุ่มกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ