Latest Activities

 • ประมวลภาพกิจกรรม ค่ายตะวันขึ้นดูนก ตะวันตกดูดาว ครั้งที่ 5

  ประมวลภาพกิจกรรม ค่ายตะวันขึ้นดูนก ตะวันตกดูดาว ครั้งที่ 5 ค่ายเล็ก ๆ ในป่าเขาใหญ่ภายใต้โครงการเรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างสร้างสรรค์ “เขาใหญ่ดีจัง”

 • ค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ร.ร.อัมพรไพศาล

  กลุ่มใบไม้ ได้มีโอกาสไปร่วมจัดกระบวนการค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ให้กับเด็กๆโรงเรียนอัมพรไพศาล เพื่อให้ได้เรียนรู้เนื้อหาเกี่ยวกับระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ และการอนุรักษ์ธรรมชาติ ผ่านประสบการณ์จริงจากการเรียนรู้นอกห้องเรียน

 • สามแพร่ง Facestreet#4

  กลุ่มใบไม้จัดกิจกรรมกับเครือข่ายโครงการพื้นที่สร้างสรรค์ | พื้นที่นี้ดีจัง ในงานเทศกาลศิลปะชุมชน สามแพร่งfacestreet#4 Circle of Life ชุมชนมีวิถี เมืองมีชีวิต ณ ชุมชน 3 แพร่ง (แพร่งภูธร แพร่งนรา แพร่งสรรพศาสตร์)

 • สร้างสรรค์งานศิลปะเพื่อการอนุรักษ์

  พี่พลอย กลุ่มใบไม้ ชวนเด็กๆเยาวชนเครือข่ายของกลุ่ม ที่สนใจและถนัดในการทำงานศิลปะ ทั้ง งานปักผ้าลายนก วาดโปสการ์ด วาดภาพลายธรรมชาติ ทำเข็มกลัด

 • ค่ายเยาวชน ปตท. รักษาป่า ณ โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ จังหวัดชุมพร

  เมื่อวันที่ 14-16 พ.ย.ที่ผ่านมา กลุ่มใบไม้ และกลุ่ม Nature Play and Learn Club มีโอกาสไปร่วมจัดกระบวนการค่ายเยาวชน ปตท. รักษาป่า ณ โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ จังหวัดชุมพร จัดโดยสถาบันปลูกป่า ปตท.