งานเทศกาลดูนกเมืองไทย ณ สถานตากอากาศบางปู

งานเทศกาลดูนกเมืองไทย ณ สถานตากอากาศบางปู โดยสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย และองค์กรอนุรักษ์ 8-9 พ.ย.57 wearebaimaiจงทำในสิ่งที่คุณทำได้ ณ จุดที่คุณอยู่ ด้วยสิ่งที่คุณมี baimai.org

Continue reading

ค่ายศิลปะกับธรรมชาติ ณ เขาใหญ่ 22-24 ต.ค. 57

ณ ค่าย ศิลปะกับธรรมชาติ เขาใหญ่ดีจังในแต่ละช่วงวัน เราพาเด็กๆแวะเวียนไปนั่งทำกิจกรรมในพื้นที่ต่างๆบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เด็กๆเลือกมุมมองของตัวเอง ที่จะนั่งดูความงามของธรรมชาติในแบบที่ตัวเองเห็นว่างามโดยมีอาจารย์ชัชชัย จำเริญศักดิ์ศรี ครูศิลปะจากบ้านศิลป์ดินปั้น wearebaimaiจงทำในสิ่งที่คุณทำได้ ณ จุดที่คุณอยู่ ด้วยสิ่งที่คุณมี baimai.org

Continue reading

Baimai Workshop 2014

ภาพกิจกรรมของทีมอาสาสมัครกลุ่มใบไม้มาฝากครับ พวกเรารวมตัวกันเพื่อพัฒนาทักษะการนำกิจกรรม เช่น เทคนิคการนำกิจกรรมดูนก เทคนิคการนำกิจกรรมดูดาว การใช้ Nature Game ในการทำกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ธรรมชาติ   wearebaimaiจงทำในสิ่งที่คุณทำได้ ณ จุดที่คุณอยู่ ด้วยสิ่งที่คุณมี baimai.org

Continue reading

เสื้อ Bigbear Onelove for Nature & Wildlife

คำเพ้อๆ ลายมือเพี้ยนๆ บนเสื้อแสนสบาย เอาไว้ใส่อายชาวบ้าน โดย หมีใหญ่ ใจเดียว http://thanakon-khongman.com/ เพื่อ ? นำกำไรแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่งมอบให้กับ มูลนิธิอนุรักษ์ป่าตะวันตก และ กลุ่มใบไม้ หนึ่งหน่วยงาน และ หนึ่งกลุ่มที่ทำกิจกรรมและดำเนินงานซึ่งยังประโยชน์ให้กับ ผืนป่าและสัตว์ป่าในประเทศไทย เพื่อใช้เป็นทุนสำหรับขับเคลื่อนการทำงานในครั้งต่อๆไป สามารถสั่งซื้อได้ที่ http://www.thairaiser.com/bigbear1love01 wearebaimaiจงทำในสิ่งที่คุณทำได้ ณ จุดที่คุณอยู่ ด้วยสิ่งที่คุณมี baimai.org

Continue reading

เสื้อ ฉัน-รัก-เธอ

คุณเขม – Loft Pixel Co.,Ltd ร่วมกับเว็บไซต์ Thai Raiser.com ร่วมกันจัดแคมเปญ เสื้อยืด ฉัน-รัก-เธอ รายได้ทั้งหมดมอบให้กับ Baimai.org เพื่อนำไปใช้ในงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ช่วยเหลือสัตว์ป่า ดูแลรักษาผืนป่า wearebaimaiจงทำในสิ่งที่คุณทำได้ ณ จุดที่คุณอยู่ ด้วยสิ่งที่คุณมี baimai.org

Continue reading

การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พลับพลึงธารอย่างยั่งยื่น

โปรแกรมการฝึกอบรมหลักสูตร “การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พลับพลึงธารอย่างยั่งยื่น” โดยมูลนิธิเอสซีจี กิจกรรม : โปรแกรมการฝึกอบรมหลักสูตร “การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พลับพลึงธารอย่างยั่งยื่น” ในโครงการ “ต่อชีวิตราชินีแห่งสายน้ำ : พลับพลึงธาร จ.พังงา” กิจกรรมปันโอกาส วาดอนาคต สนับสนุนงบประมาณโดย มูลนิธิเอสซีจี wearebaimaiจงทำในสิ่งที่คุณทำได้ ณ จุดที่คุณอยู่ ด้วยสิ่งที่คุณมี baimai.org

Continue reading

3 นกเค้าใกล้บ้านคุณ (Top 3 Urban Owls)

เรื่อง: นายอุเทน ภุมรินทร์ ภาพ: กุลพัฒน์ ศรลัมภ์ นอกจากนกกระจอกบ้าน นกพิราบป่า นกเขาชวา หรือนกกางเขนบ้าน ที่เราพบเจอได้รอบๆ บ้าน ตอนกลางวันแล้ว เคยสงสัยกันไหม? ในเวลากลางคืน มีนกอะไรให้เราดูบ้าง? wearebaimaiจงทำในสิ่งที่คุณทำได้ ณ จุดที่คุณอยู่ ด้วยสิ่งที่คุณมี baimai.org

Continue reading

ค่ายยุวมัคคุเทศก์ ณ ป่าชุมชนบ้านช่องแคบ

ค่ายยุวมัคคุเทศก์ ช้างน้อยรักป่าใหญ่ ณ ป่าชุมชนบ้านช่องแคบสามัคคีอ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ปีนี้เป็นปีที่ 5 ที่SCG paper ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี กลุ่มใบไม้ และป่าชุมชนบ้านช่องแคบฯ ร่วมกันจัด เราพาเด็กๆในชุมชนรอบป่ามาทำกิจกรรม สร้างแรงบัลดาลใจ ปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องการอนุรักษ์ วาดหวังให้เขาเติบโต พร้อมกับการริเริ่มดูแลทรัพยากรในชุมชนตนเอง wearebaimaiจงทำในสิ่งที่คุณทำได้ ณ จุดที่คุณอยู่ ด้วยสิ่งที่คุณมี baimai.org

Continue reading

ตาข่ายดักฝัน Dream catcher

อาสาสมัครกลุ่มใบไม้ ( http://www.baimai.org ) ช่วยกันนั่งประดิษฐ์ตาข่ายดักฝัน หรือ Dreamcatcher เพื่อใช้จำหน่ายระดมทุนเพื่อทำกิจกรรมเยาวชนและค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติฯ wearebaimaiจงทำในสิ่งที่คุณทำได้ ณ จุดที่คุณอยู่ ด้วยสิ่งที่คุณมี baimai.org

Continue reading

งานประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้คู่มือเรียนรู้ธรรมชาติเพื่อการอนุรักษ์สัตว์ป่า

ระหว่างวันพฤหัสบดี ที่ 12 ถึง วันอาทิตย์ ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี Baimai.org ส่งทีมอาสาสมัครเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ นี้ ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายนักกิจกรรมจากทั่วทุกพื้นที่ในประเทศไทย สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) ประเทศไทย เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง และคณะครูนักเรียนแกนนำจากโรงเรียนในพื้นที่อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยคณะผู้จัดทำหนังสือ “คู่มือเรียนรู้ธรรมชาติเพื่อการอนุรักษ์สัตว์ป่า” คุณอังคณา เมฆวิลัย คุณไพโรจน์ ลิ้มเจริญ ร่วมกับสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) ประเทศไทย wearebaimaiจงทำในสิ่งที่คุณทำได้ ณ จุดที่คุณอยู่ ด้วยสิ่งที่คุณมี baimai.org

Continue reading