fbpx
Comments are off for this post

ร่วมสนับสนุนฅนรักช้างวังหมี (อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา)

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 61 ที่ผ่านมาพวกเรามีโอกาสไปร่วมสำรวจพื้นที่ร่วมกับพี่เช็ค ทีวีบูรพา ชมรมฅนรักสัตว์ป่า กลุ่ม ฅ.คนทำทาง จนท.เขตฯเขาแผงม้า อช.ทับลาน อช.เขาใหญ่ และชาวบ้านกลุ่มประชารัฐอนุรักษ์สัตว์ป่าวังหมีเพื่อร่วมหารือ-สนับสนุนการทำงานในภารกิจอารักขาสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่ป่าเขาใหญ่ทั้งช้างป่า กระทิง หมูป่า และสัตว์ป่าอื่นๆ ซึ่งปัญหาดังกล่าวคงต้องใช้ความร่วมมือกันของทุกๆฝ่ายและต้องใช้เวลานานสำหรับการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน

ส่วนหนึ่งของความเข้มแข็งในการทำงานนี้น่าจะเป็นความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านที่ตั้งกลุ่มประชารัฐอนุรักษ์สัตว์ป่าวังหมี  ออกลาดตระเวน ป้องกัน เยียวยา และหาทางในการปกป้องดูแลทั้งสัตว์ป่า ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพชีวิตของชาวบ้านที่อยู่ใกล้แนวเขต กลุ่มใบไม้ขอเป็นกำลังใจให้ชุมชน ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว นครราชสีมา
สู้ต่อไปครับ

ขอขอบคุณพี่เช็ค ทีวีบูรพา
ผู้สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารสำหรับปฎิบัติงาน

Comments are closed.