ค่ายเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติ

student-nature 

กลุ่มเป้าหมาย เยาวชนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา

รายละเอียด การจัดกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบค่ายเยาวชน เป็นรูปแบบที่ช่วยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดภาวะที่พร้อมในการเรียนรู้ โดยอาศัยการบูรณาการของศาสตร์และศิลป์ สันทนาการ การสื่อความหมายธรรมชาติ เกมส์ธรรมชาติ และการเรียนรู้ในพื้นที่จริง ภายใต้การสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ

Baimai.org สามารถจัดหลักสูตรการเรียนรู้ในรูปแบบค่ายเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติที่เหมาะสม อย่างครบวงจร โดยเน้นผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นกับผู้ร่วมกิจกรรมเป็นสำคัญ

หลักสูตร
หลักสูตร 1วัน, หลักสูตร 2 วัน, และหลักสูตร 3 วัน (หรือมากกว่า สามารถติดต่อสอบถามได้)

 

 

ทริปศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติ 

individual-nature

กลุ่มเป้าหมาย บุคคลทั่วไป

รายละเอียด    การศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติ เป็นเรื่องที่ทุกๆคน ทุกเพศ ทุกวัย สามารถร่วมกิจกรรมได้ โดยเน้นการใส่ข้อมูลความรู้ และขั้นตอนการเรียนรู้อย่างมีระบบ เปลี่ยนจากการท่องเที่ยวเพียงเพื่อชมความงาม เป็นการท่องเที่ยวอย่างเข้าใจคุณค่าของทรัพยากร รวมถึงสร้างแนวทางการมีส่วนร่วมในการดูแล

หลากหลายพื้นที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติให้เลือกศึกษาเรียนรู้ Baimai.org สามารถนำพาผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่าน เข้าสู่ความประทับใจในพื้นที่ พร้อมๆกับได้รับองค์ความรู้ดีๆจากธรรมชาติไปพร้อมกัน

 

งาน CSR  

enterprise-nature

 

กลุ่มเป้าหมาย บริษัทเอกชน ที่ต้องการทำCSR ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ

รายละเอียด ด้วยประสบการณ์การทำงานด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติของเราในพื้นที่อนุรักษ์ต่างๆร่วมกับหน่วยงานรัฐ เอกชน และชุมชน ทำให้มีฐานข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาทรัพยากรธรรมชาติที่รอโครงการต่างๆเข้าไปสนับสนุน อาทิเช่น การทำโป่งเทียม การปลูกพืชอาหารสัตว์ป่า การทำฝายชะลอน้ำ การส่งเสริมงานเยาวชน การสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานในการดูแลผืนป่า ฯลฯ ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ

การกำหนดโครงการCSRลงไปให้ตรงกับปัญหา หรือความต้องการการสนับสนุนของพื้นที่ จะช่วยแก้ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง

 

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  ( คุณเก่ง 089-2340947  , คุณพลอย 080-6564687 )

 

 องค์กรที่ให้ความไว้วางใจเรา

tongsai_logo scb