สามแพร่ง Facestreet#4

กลุ่มใบไม้จัดกิจกรรมกับเครือข่ายโครงการพื้นที่สร้างสรรค์ | พื้นที่นี้ดีจัง ในงานเทศกาลศิลปะชุมชน สามแพร่งfacestreet#4 Circle of Life ชุมชนมีวิถี เมืองมีชีวิต ณ ชุมชน 3 แพร่ง (แพร่งภูธร แพร่งนรา แพร่งสรรพศาสตร์)

Continue reading