One Day Trip with Baimai

เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 61 พวกเราจัดกิจกรรมเล็กๆในรูปแบบ One Day Trip ชวนเด็กๆมาออกสำรวจฝูงนกและธรรมชาติยามเช้า ต่อด้วยกิจกรรม Workshop เรื่องสีจากธรรมชาติ

Continue reading