ปฏิบัติการ 4 ม. “เขาใหญ่ดีจัง”

เมื่อนิยามพื้นที่สร้างสรรค์ของพวกเรา ได้เหมารวมตั้งแต่กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ธรรมชาติของนักท่องเที่ยว ไปจนถึงสวัสดิภาพของสัตว์ป่าที่ควรจะได้รับในฐานะเจ้าของบ้าน กิจกรรมรณรงค์จึงเกิดขึ้น wearebaimaiจงทำในสิ่งที่คุณทำได้ ณ จุดที่คุณอยู่ ด้วยสิ่งที่คุณมี baimai.org

Continue reading