งานประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้คู่มือเรียนรู้ธรรมชาติเพื่อการอนุรักษ์สัตว์ป่า

ระหว่างวันพฤหัสบดี ที่ 12 ถึง วันอาทิตย์ ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี Baimai.org ส่งทีมอาสาสมัครเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ นี้ ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายนักกิจกรรมจากทั่วทุกพื้นที่ในประเทศไทย สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) ประเทศไทย เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง และคณะครูนักเรียนแกนนำจากโรงเรียนในพื้นที่อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยคณะผู้จัดทำหนังสือ “คู่มือเรียนรู้ธรรมชาติเพื่อการอนุรักษ์สัตว์ป่า” คุณอังคณา เมฆวิลัย คุณไพโรจน์ ลิ้มเจริญ ร่วมกับสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) ประเทศไทย wearebaimaiจงทำในสิ่งที่คุณทำได้ ณ จุดที่คุณอยู่ ด้วยสิ่งที่คุณมี baimai.org

Continue reading

Bird Walk โรงแรมบ้านท้องทราย เกาะสมุย

กิจกรรม : สำรวจนกในธรรมชาติ ในบริเวณโรงแรมบ้านท้องทราย เกาะสมุย จ.สุราษฎ์ธานี วิทยากร : ทีมกิจกรรมจาก baimai.org ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : พนักงานโรงแรมบ้านท้องทราย จำนวน 25 คน วันที่ : 23 พ.ค. 57 wearebaimaiจงทำในสิ่งที่คุณทำได้ ณ จุดที่คุณอยู่ ด้วยสิ่งที่คุณมี baimai.org

Continue reading

เขาใหญ่ดีจัง เพื่อเด็กและครอบครัว

“เขาใหญ่ดีจัง เพื่อเด็กและครอบครัว” ร่วมสร้างเขาใหญ่ให้เป็นห้องเรียนสิ่งแวดล้อมสำหรับทุกๆ คน สิ่งสำคัญที่จะทำให้คนหันมาเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือการสื่อความหมายธรรมชาติ เรียนรู้ธรรมชาติ สร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างสร้างสรรค์ wearebaimaiจงทำในสิ่งที่คุณทำได้ ณ จุดที่คุณอยู่ ด้วยสิ่งที่คุณมี baimai.org

Continue reading

ปฏิบัติการ 4 ม. อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ท่ามกลางการเติบโตของการท่องเที่ยว ทุกๆวันหยุดเรามักจะเห็นนักท่องเที่ยวจำนวนมากหลั่งไหลไปตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ โดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ หรือไม้แต่ในโลกออนไลน์ เราก็มักจะเห็นหลายๆคนแชร์ภาพสถานที่ต่างๆที่ไปเที่ยวมา wearebaimaiจงทำในสิ่งที่คุณทำได้ ณ จุดที่คุณอยู่ ด้วยสิ่งที่คุณมี baimai.org

Continue reading

โครงการเเลกเปลี่ยนรู้

“การพัฒนาตัวเอง ถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญที่คนทำงานพึงกระทำ” เมื่อวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2555 กลุ่มใบไม้ และกลุ่มเครือขายเด็กค่ายภาคกลาง ภายใต้โครงการค่ายสร้างสุข มูลนิธิโกมลคีมทอง ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เข้าร่วมการพัฒนาโครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการทำโครงการของเพื่อนๆแต่ละกลุ่ม ซึ่งในครั้งนี้ กลุ่มใบไม้ได้หยิบยกโครงการสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน “อนุรักษ์ลำน้ำห้วยเขย่ง” เป็นประเด็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้   wearebaimaiจงทำในสิ่งที่คุณทำได้ ณ จุดที่คุณอยู่ ด้วยสิ่งที่คุณมี baimai.org

Continue reading

19 ปี แห่งการสูญเสีย 19 ปีแห่งการเริ่มต้นใหม่

หลังจากเหตุการณ์ช้างป่าตกน้ำตกเหวนรก อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ในปี 2535 กลุ่มรักษ์เขาใหญ่ได้จัดกิจกรรมรำลึกช้างฯอย่างต่อเนื่อง และได้พัฒนาเป็นค่ายเยาวชนที่เปรียบเสมือนที่บ่มเพาะให้เกิดนักอนุรักษ์ตัวน้อยๆขึ้นมาดูแลโลก   วันที่ 17-21 พฤศจิกายน 2554 ค่ายรำลึกช้างครั้งที่ 19 ได้ถูกจัดขึ้นโดยอาศัยความร่วมมือจากกลุ่มรักษ์เขาใหญ่ และภาคีเครือข่ายหลายกลุ่ม เยาวชนกว่า 200 คน ทั้งเยาวชนรอบแนวเขตอุทยานฯ และเยาวชนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ขึ้นมาเรียนรู้ธรรมชาติบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เกิดเครือข่ายที่เข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติต่อไป wearebaimaiจงทำในสิ่งที่คุณทำได้ ณ จุดที่คุณอยู่ ด้วยสิ่งที่คุณมี baimai.org

Continue reading

รามา Bird Day ครั้งที่ 2-3

“ท่ามกลางการเจริญเติบโตของสังคมเมือง ที่กำลังเดินสวนทางกับทรัพยากรธรรมชาติที่กำลังลดน้อยถอยลง นักศึกษา เยาวชนคนรุ่นใหม่ ถูกหลอมรวมไปกับเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดดสู่โลกแห่งอนาคต” wearebaimaiจงทำในสิ่งที่คุณทำได้ ณ จุดที่คุณอยู่ ด้วยสิ่งที่คุณมี baimai.org

Continue reading

แม่วงก์ กด Like

เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 55 มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ร่วมกับองค์กรเครือข่าย จัดงาน “แม่วงก์กด Like” ณ ศาลาปันมี บานาน่า แฟมิลี่ ปาร์ค (ซอยอารีย์)เพื่อแสดงจุดยืนในการคัดค้านการก่อสร้างเขื่อนแม่วงก์ wearebaimaiจงทำในสิ่งที่คุณทำได้ ณ จุดที่คุณอยู่ ด้วยสิ่งที่คุณมี baimai.org

Continue reading

โครงการป่ากลับมาปลากลับบ้าน

โครงการป่ากลับมาปลากลับบ้าน ครั้งที่ 1 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 -22เมษายน  2555 ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร (http://www.sirindhornpark.or.th/) wearebaimaiจงทำในสิ่งที่คุณทำได้ ณ จุดที่คุณอยู่ ด้วยสิ่งที่คุณมี baimai.org

Continue reading

พิธีบวชป่า

วันที่ 26 มีนาคม 2555 ชาวบ้านในป่าชุมชนบ้านช่องแคบ ได้ร่วมใจกันจัดพิธีบวชป่า ทำบุญป่าชุมชนบ้านช่องแคบสามัคคี ประจำปี 2555 wearebaimaiจงทำในสิ่งที่คุณทำได้ ณ จุดที่คุณอยู่ ด้วยสิ่งที่คุณมี baimai.org

Continue reading