ทำโป่ง-สร้างฝายให้ช้างอิ่มท้อง อช.ทองผาภูมิ

หลายๆ ท่านที่รู้จักอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี คงจะพอทราบว่าในพื้นที่นี้มีปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่ามาเป็นเวลานาน

Continue reading

ผาเดียวดาย เขาใหญ่

กลุ่มใบไม้แสดงจุดยืน ร่วมคัดค้านรูปแบบโครงการเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาเดียวดาย ซึ่งผาเดียวดายเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

Continue reading

วันสิ่งแวดล้อมโลก

กิจกรรม MUKA รักษ์สิ่งแวดล้อมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2554 เกิดจากการรวมตัวกันของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรี

Continue reading

ค่ายชุมชน คน ช้าง ป่า

วันที่14– 19ตุลาคม 2553กลุ่มใบไม้ได้จัดโครงการค่ายชุมชน คน ช้าง ป่า ศึกษาปัญหา พัฒนาอย่างยั่งยืน ณ บ้านปากลำปิล็อก ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี กิจกรรมการสร้างห้าง ทำโป่งเทียม ลงชุมชน พัฒนาชุมชน เล่นกีฬากับคนในชุมชน ถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงกิจกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาสั้นๆในค่าย  

Continue reading

ค่ายสานเชื่อมป่า

โครงการค่ายเยาวชนอาสา สานเชื่อมป่า พึ่งพาผูกพันวันที่ 12-16 ตุลาคม 2551 ณ ป่าชุมชนบ้านท่าวังไทร ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ในปัจจุบันปัญหา “ภาวะโลกร้อน”เป็นปัญหาที่สำคัญมาก ซึ่งสาเหตุก็มาจากการที่พวกเราใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากเกินไป จนเกินขีดคำว่าสมดุล  ดังนั้นเราจึงควรหันมาช่วยกันแก้ปัญหา “ภาวะโลกร้อน”อย่างจริงจัง

Continue reading

ใบไม้อาสา มาเป็นแรงงาน สร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้

ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ฝนเริ่มตกในหลายๆ พื้นที่แล้ว เลยอยากจะเข้ามาอัพเดทข่าวสารกิจกรรมของกลุ่มใบไม้เล็กๆ น้อยๆ ครับ

Continue reading