รามา Bird Day ครั้งที่ 2-3

“ท่ามกลางการเจริญเติบโตของสังคมเมือง ที่กำลังเดินสวนทางกับทรัพยากรธรรมชาติที่กำลังลดน้อยถอยลง นักศึกษา เยาวชนคนรุ่นใหม่ ถูกหลอมรวมไปกับเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดดสู่โลกแห่งอนาคต” wearebaimaiจงทำในสิ่งที่คุณทำได้ ณ จุดที่คุณอยู่ ด้วยสิ่งที่คุณมี http://baimai.org

Continue reading

แม่วงก์ กด Like

เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 55 มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ร่วมกับองค์กรเครือข่าย จัดงาน “แม่วงก์กด Like” ณ ศาลาปันมี บานาน่า แฟมิลี่ ปาร์ค (ซอยอารีย์)เพื่อแสดงจุดยืนในการคัดค้านการก่อสร้างเขื่อนแม่วงก์ wearebaimaiจงทำในสิ่งที่คุณทำได้ ณ จุดที่คุณอยู่ ด้วยสิ่งที่คุณมี http://baimai.org

Continue reading

โครงการป่ากลับมาปลากลับบ้าน

โครงการป่ากลับมาปลากลับบ้าน ครั้งที่ 1 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 -22เมษายน  2555 ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร (http://www.sirindhornpark.or.th/) wearebaimaiจงทำในสิ่งที่คุณทำได้ ณ จุดที่คุณอยู่ ด้วยสิ่งที่คุณมี http://baimai.org

Continue reading

พิธีบวชป่า

วันที่ 26 มีนาคม 2555 ชาวบ้านในป่าชุมชนบ้านช่องแคบ ได้ร่วมใจกันจัดพิธีบวชป่า ทำบุญป่าชุมชนบ้านช่องแคบสามัคคี ประจำปี 2555 wearebaimaiจงทำในสิ่งที่คุณทำได้ ณ จุดที่คุณอยู่ ด้วยสิ่งที่คุณมี http://baimai.org

Continue reading

ภารกิจสำรวจต้นน้ำห้วยเขย่ง

ภารกิจสำรวจต้นน้ำห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ผืนป่าเทือกเขาตะนาวศรี 25-26 กุมภาพันธ์ 2555 wearebaimaiจงทำในสิ่งที่คุณทำได้ ณ จุดที่คุณอยู่ ด้วยสิ่งที่คุณมี http://baimai.org

Continue reading

ค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่ควรมีในวงการการศึกษาไทย ค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ร.ร.เบญจมราชรังสฤษดิ์ wearebaimaiจงทำในสิ่งที่คุณทำได้ ณ จุดที่คุณอยู่ ด้วยสิ่งที่คุณมี http://baimai.org

Continue reading

20 ปี ป่ามรดกโลกกาญจนบุรี

วันที่ 16-17 ธันวาคม 2554 กลุ่มใบไม้ได้ร่วมจัดนิทรรศการ ออกบูธในงาน “20 ปี ป่ามรดกโลกกาญจนบุรี” บริเวณศาลหลักเมือง จังหวัดกาญจนบุรี wearebaimaiจงทำในสิ่งที่คุณทำได้ ณ จุดที่คุณอยู่ ด้วยสิ่งที่คุณมี http://baimai.org

Continue reading

ทำฝายถวายพ่อ

ป่าชุมชนบ้านช่องแคบสามัคคี ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เป็นป่าชุมชนที่มีการจัดการโดยชาวบ้านอย่างเข้มแข็ง ในป่าชุมชนยังมีทรัพยากรธรรมชาติทั้ง พรรณไม้ และสัตว์ป่าที่สำคัญ wearebaimaiจงทำในสิ่งที่คุณทำได้ ณ จุดที่คุณอยู่ ด้วยสิ่งที่คุณมี http://baimai.org

Continue reading

ทำโป่ง-สร้างฝายให้ช้างอิ่มท้อง อช.ทองผาภูมิ

หลายๆ ท่านที่รู้จักอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี คงจะพอทราบว่าในพื้นที่นี้มีปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่ามาเป็นเวลานาน wearebaimaiจงทำในสิ่งที่คุณทำได้ ณ จุดที่คุณอยู่ ด้วยสิ่งที่คุณมี http://baimai.org

Continue reading

ผาเดียวดาย เขาใหญ่

กลุ่มใบไม้แสดงจุดยืน ร่วมคัดค้านรูปแบบโครงการเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาเดียวดาย ซึ่งผาเดียวดายเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ wearebaimaiจงทำในสิ่งที่คุณทำได้ ณ จุดที่คุณอยู่ ด้วยสิ่งที่คุณมี http://baimai.org

Continue reading