แม่วงก์ กด Like

เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 55 มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ร่วมกับองค์กรเครือข่าย จัดงาน “แม่วงก์กด Like” ณ ศาลาปันมี บานาน่า แฟมิลี่ ปาร์ค (ซอยอารีย์)เพื่อแสดงจุดยืนในการคัดค้านการก่อสร้างเขื่อนแม่วงก์

Continue reading

พิธีบวชป่า

วันที่ 26 มีนาคม 2555 ชาวบ้านในป่าชุมชนบ้านช่องแคบ ได้ร่วมใจกันจัดพิธีบวชป่า ทำบุญป่าชุมชนบ้านช่องแคบสามัคคี ประจำปี 2555

Continue reading

ค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่ควรมีในวงการการศึกษาไทย ค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ร.ร.เบญจมราชรังสฤษดิ์

Continue reading

ทำฝายถวายพ่อ

ป่าชุมชนบ้านช่องแคบสามัคคี ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เป็นป่าชุมชนที่มีการจัดการโดยชาวบ้านอย่างเข้มแข็ง ในป่าชุมชนยังมีทรัพยากรธรรมชาติทั้ง พรรณไม้ และสัตว์ป่าที่สำคัญ

Continue reading

ทำโป่ง-สร้างฝายให้ช้างอิ่มท้อง อช.ทองผาภูมิ

หลายๆ ท่านที่รู้จักอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี คงจะพอทราบว่าในพื้นที่นี้มีปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่ามาเป็นเวลานาน

Continue reading

ผาเดียวดาย เขาใหญ่

กลุ่มใบไม้แสดงจุดยืน ร่วมคัดค้านรูปแบบโครงการเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาเดียวดาย ซึ่งผาเดียวดายเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

Continue reading

วันสิ่งแวดล้อมโลก

กิจกรรม MUKA รักษ์สิ่งแวดล้อมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2554 เกิดจากการรวมตัวกันของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรี

Continue reading