โครงการเเลกเปลี่ยนรู้

“การพัฒนาตัวเอง ถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญที่คนทำงานพึงกระทำ” เมื่อวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2555 กลุ่มใบไม้ และกลุ่มเครือขายเด็กค่ายภาคกลาง ภายใต้โครงการค่ายสร้างสุข มูลนิธิโกมลคีมทอง ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เข้าร่วมการพัฒนาโครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการทำโครงการของเพื่อนๆแต่ละกลุ่ม ซึ่งในครั้งนี้ กลุ่มใบไม้ได้หยิบยกโครงการสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน “อนุรักษ์ลำน้ำห้วยเขย่ง” เป็นประเด็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

Continue reading

19 ปี แห่งการสูญเสีย 19 ปีแห่งการเริ่มต้นใหม่

หลังจากเหตุการณ์ช้างป่าตกน้ำตกเหวนรก อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ในปี 2535 กลุ่มรักษ์เขาใหญ่ได้จัดกิจกรรมรำลึกช้างฯอย่างต่อเนื่อง และได้พัฒนาเป็นค่ายเยาวชนที่เปรียบเสมือนที่บ่มเพาะให้เกิดนักอนุรักษ์ตัวน้อยๆขึ้นมาดูแลโลก   วันที่ 17-21 พฤศจิกายน 2554 ค่ายรำลึกช้างครั้งที่ 19 ได้ถูกจัดขึ้นโดยอาศัยความร่วมมือจากกลุ่มรักษ์เขาใหญ่ และภาคีเครือข่ายหลายกลุ่ม เยาวชนกว่า 200 คน ทั้งเยาวชนรอบแนวเขตอุทยานฯ และเยาวชนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ขึ้นมาเรียนรู้ธรรมชาติบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เกิดเครือข่ายที่เข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติต่อไป

Continue reading

รามา Bird Day ครั้งที่ 2-3

“ท่ามกลางการเจริญเติบโตของสังคมเมือง ที่กำลังเดินสวนทางกับทรัพยากรธรรมชาติที่กำลังลดน้อยถอยลง นักศึกษา เยาวชนคนรุ่นใหม่ ถูกหลอมรวมไปกับเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดดสู่โลกแห่งอนาคต”

Continue reading

แม่วงก์ กด Like

เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 55 มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ร่วมกับองค์กรเครือข่าย จัดงาน “แม่วงก์กด Like” ณ ศาลาปันมี บานาน่า แฟมิลี่ ปาร์ค (ซอยอารีย์)เพื่อแสดงจุดยืนในการคัดค้านการก่อสร้างเขื่อนแม่วงก์

Continue reading

พิธีบวชป่า

วันที่ 26 มีนาคม 2555 ชาวบ้านในป่าชุมชนบ้านช่องแคบ ได้ร่วมใจกันจัดพิธีบวชป่า ทำบุญป่าชุมชนบ้านช่องแคบสามัคคี ประจำปี 2555

Continue reading

ค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่ควรมีในวงการการศึกษาไทย ค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ร.ร.เบญจมราชรังสฤษดิ์

Continue reading

ทำฝายถวายพ่อ

ป่าชุมชนบ้านช่องแคบสามัคคี ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เป็นป่าชุมชนที่มีการจัดการโดยชาวบ้านอย่างเข้มแข็ง ในป่าชุมชนยังมีทรัพยากรธรรมชาติทั้ง พรรณไม้ และสัตว์ป่าที่สำคัญ

Continue reading