งานเทศกาลดูนกเมืองไทย ณ สถานตากอากาศบางปู

งานเทศกาลดูนกเมืองไทย ณ สถานตากอากาศบางปู โดยสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย และองค์กรอนุรักษ์ 8-9 พ.ย.57

Continue reading

ค่ายศิลปะกับธรรมชาติ ณ เขาใหญ่ 22-24 ต.ค. 57

ณ ค่าย ศิลปะกับธรรมชาติ เขาใหญ่ดีจังในแต่ละช่วงวัน เราพาเด็กๆแวะเวียนไปนั่งทำกิจกรรมในพื้นที่ต่างๆบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เด็กๆเลือกมุมมองของตัวเอง ที่จะนั่งดูความงามของธรรมชาติในแบบที่ตัวเองเห็นว่างามโดยมีอาจารย์ชัชชัย จำเริญศักดิ์ศรี ครูศิลปะจากบ้านศิลป์ดินปั้น

Continue reading

Baimai Workshop 2014

ภาพกิจกรรมของทีมอาสาสมัครกลุ่มใบไม้มาฝากครับ พวกเรารวมตัวกันเพื่อพัฒนาทักษะการนำกิจกรรม เช่น เทคนิคการนำกิจกรรมดูนก เทคนิคการนำกิจกรรมดูดาว การใช้ Nature Game ในการทำกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ธรรมชาติ  

Continue reading

การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พลับพลึงธารอย่างยั่งยื่น

โปรแกรมการฝึกอบรมหลักสูตร “การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พลับพลึงธารอย่างยั่งยื่น” โดยมูลนิธิเอสซีจี กิจกรรม : โปรแกรมการฝึกอบรมหลักสูตร “การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พลับพลึงธารอย่างยั่งยื่น” ในโครงการ “ต่อชีวิตราชินีแห่งสายน้ำ : พลับพลึงธาร จ.พังงา” กิจกรรมปันโอกาส วาดอนาคต สนับสนุนงบประมาณโดย มูลนิธิเอสซีจี

Continue reading

ค่ายยุวมัคคุเทศก์ ณ ป่าชุมชนบ้านช่องแคบ

ค่ายยุวมัคคุเทศก์ ช้างน้อยรักป่าใหญ่ ณ ป่าชุมชนบ้านช่องแคบสามัคคีอ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ปีนี้เป็นปีที่ 5 ที่SCG paper ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี กลุ่มใบไม้ และป่าชุมชนบ้านช่องแคบฯ ร่วมกันจัด เราพาเด็กๆในชุมชนรอบป่ามาทำกิจกรรม สร้างแรงบัลดาลใจ ปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องการอนุรักษ์ วาดหวังให้เขาเติบโต พร้อมกับการริเริ่มดูแลทรัพยากรในชุมชนตนเอง

Continue reading

งานประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้คู่มือเรียนรู้ธรรมชาติเพื่อการอนุรักษ์สัตว์ป่า

ระหว่างวันพฤหัสบดี ที่ 12 ถึง วันอาทิตย์ ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี Baimai.org ส่งทีมอาสาสมัครเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ นี้ ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายนักกิจกรรมจากทั่วทุกพื้นที่ในประเทศไทย สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) ประเทศไทย เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง และคณะครูนักเรียนแกนนำจากโรงเรียนในพื้นที่อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยคณะผู้จัดทำหนังสือ “คู่มือเรียนรู้ธรรมชาติเพื่อการอนุรักษ์สัตว์ป่า” คุณอังคณา เมฆวิลัย คุณไพโรจน์ ลิ้มเจริญ ร่วมกับสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) ประเทศไทย

Continue reading

Bird Walk โรงแรมบ้านท้องทราย เกาะสมุย

กิจกรรม : สำรวจนกในธรรมชาติ ในบริเวณโรงแรมบ้านท้องทราย เกาะสมุย จ.สุราษฎ์ธานี วิทยากร : ทีมกิจกรรมจาก baimai.org ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : พนักงานโรงแรมบ้านท้องทราย จำนวน 25 คน วันที่ : 23 พ.ค. 57

Continue reading

เขาใหญ่ดีจัง เพื่อเด็กและครอบครัว

“เขาใหญ่ดีจัง เพื่อเด็กและครอบครัว” ร่วมสร้างเขาใหญ่ให้เป็นห้องเรียนสิ่งแวดล้อมสำหรับทุกๆ คน สิ่งสำคัญที่จะทำให้คนหันมาเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือการสื่อความหมายธรรมชาติ เรียนรู้ธรรมชาติ สร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างสร้างสรรค์

Continue reading

ปฏิบัติการ 4 ม. อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ท่ามกลางการเติบโตของการท่องเที่ยว ทุกๆวันหยุดเรามักจะเห็นนักท่องเที่ยวจำนวนมากหลั่งไหลไปตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ โดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ หรือไม้แต่ในโลกออนไลน์ เราก็มักจะเห็นหลายๆคนแชร์ภาพสถานที่ต่างๆที่ไปเที่ยวมา

Continue reading