พัฒนากิจกรรม หลักสูตรเรียนรู้ทะเลสาบสงขลา

10-12 พ.ย. 58 ที่ผ่านมาทีมกิจกรรมกลุ่มใบไม้ กับภาระกิจร่วมพัฒนากิจกรรม หลักสูตรเรียนรู้ระบบนิเวศทะเลสาบสงขลาและการอนุรักษ์โลมาอิรวดี ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลา wearebaimaiจงทำในสิ่งที่คุณทำได้ ณ จุดที่คุณอยู่ ด้วยสิ่งที่คุณมี http://baimai.org

Continue reading

Social Marketing For Conservation Workshop

  อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้หลักตลาดเพื่อสังคม เพื่อการทำงานอนุรักษ์ฯ วันที่ 7-8 พ.ย. 58 โดยกลุ่มกิจกรรมธรรมชาติ (กลุ่มบ้านนนกฮูก จ.อุทัยธานี) อำนวยความสะดวกสถานที่โดย FEED Thailand ศูนยนาเอก(นวนคร) ร่วมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยเครือข่ายพี่น้องนักกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ ภาพถ่ายโดย : กลุ่มใบไม้ wearebaimaiจงทำในสิ่งที่คุณทำได้ ณ จุดที่คุณอยู่ ด้วยสิ่งที่คุณมี http://baimai.org

Continue reading

อบรมพัฒนาทักษะการนำดูนกในธรรมชาติ กุยบุรี

  กลุ่มใบไม้ได้มีโอกาสทำโครงการพัฒนาทักษะในการสื่อสารให้กับชมรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สัตว์ป่ากุยบุรี ซึ่งเป็นชมรมที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวของชาวบ้านในพื้นที่รอบๆแนวเขตอุทยาน wearebaimaiจงทำในสิ่งที่คุณทำได้ ณ จุดที่คุณอยู่ ด้วยสิ่งที่คุณมี http://baimai.org

Continue reading

ค่ายทุนการศึกษาจากใจไทยพาณิชย์

  ค่ายทุนการศึกษาจากใจไทยพาณิชย์ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2558 ปีนี้กลุ่มใบไม้ได้มีโอกาสทำกระบวนการส่วนของการพาเด็กๆเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่าในประเทศไทย โดยใช้ Nature Game และพาไปสู่การเริ่มมองเห็นปัญหาที่ได้ขึ้นกับสัตว์ป่า wearebaimaiจงทำในสิ่งที่คุณทำได้ ณ จุดที่คุณอยู่ ด้วยสิ่งที่คุณมี http://baimai.org

Continue reading

ค่ายเยาวชนยุวมัคคุเทศก์ช้างน้อยรักษ์ป่าใหญ่ ครั้งที่ 6

  ค่ายเยาวชนยุวมัคคุเทศก์ช้างน้อยรักษ์ป่าใหญ่ ครั้งที่ 6 ณ ป่าชุมชนบ้านช่องแคบสามัคคี อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 11-13 ก.ย. 58 wearebaimaiจงทำในสิ่งที่คุณทำได้ ณ จุดที่คุณอยู่ ด้วยสิ่งที่คุณมี http://baimai.org

Continue reading

กลุ่มใบไม้ ร่วมวางพวงหรีด ณ อนุสรณ์สถาน สืบ นาคะเสถียร

  กลุ่มใบไม้ ร่วมวางพวงหรีด ณ อนุสรณ์สถาน สืบ นาคะเสถียร เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เนื่องในวาระครบรอบ 25 ปี เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558     wearebaimaiจงทำในสิ่งที่คุณทำได้ ณ จุดที่คุณอยู่ ด้วยสิ่งที่คุณมี http://baimai.org

Continue reading

25 ปี สืบ นาคะเสถียร

  กําหนดการรําลึก 25 ปี สืบ นาคะเสถียร วันที่ 4-6 กันยายน 2558 เวลา 10.00 – 19.00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร wearebaimaiจงทำในสิ่งที่คุณทำได้ ณ จุดที่คุณอยู่ ด้วยสิ่งที่คุณมี http://baimai.org

Continue reading

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้นำกิจกรรมเรียนรู้ธรรมชาติ

    “ใบไม้ ก้าวย่าง บนทางเดิน” ผ่านไปแล้วด้วยความงดงาม กับกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้นำกิจกรรมเรียนรู้ธรรมชาติ ภายใต้โครงการเขาใหญ่ดีจัง เมื่อ 21-23 ส.ค. 58 ที่ผ่านมา ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ wearebaimaiจงทำในสิ่งที่คุณทำได้ ณ จุดที่คุณอยู่ ด้วยสิ่งที่คุณมี http://baimai.org

Continue reading

9วัน8คืน ที่ฉันตื่นเคียงผู้พิทักษ์ไพร : ทุ่งใหญ่นเรศวร

  สิ่งที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเพียงห้วงเล็กๆของการเดินทาง มันคงเป็นเพียงเศษเสี้ยวที่เล็กจริงๆถ้าเทียบกับชีวิตของผู้พิทักษ์ไพรที่ทุกเช้าเขายังคงตื่นขึ้นมาก่อไฟหุงหาอาหารเท่าที่พอจะมีจะใช้ โดยที่มีของแห้งอาหารกระป๋องเป็นหลักแทบทุกมื้อ ภายใต้ภารกิจที่ยิ่งใหญ่คือปกป้องผืนป่าให้คนไทยทั้งชาติ wearebaimaiจงทำในสิ่งที่คุณทำได้ ณ จุดที่คุณอยู่ ด้วยสิ่งที่คุณมี http://baimai.org

Continue reading

เครือข่ายเขาใหญ่ดีจัง อิน ปีนัง มาเลเซีย

  เมื่อวันที่ 2-7 ก.ค. 2558 ที่ผ่านมา เครือข่ายเขาใหญ่ดีจัง ซึ่งเป็นเครือข่ายของกลุ่มกิจกรรมที่ทำงานขับเคลื่อนพื้นที่สร้างสรรค์ในจังหวัดต่างๆรอบเขาใหญ่ ได้เดินทางไปแลกเปลี่ยนการทำงาน ณ รัฐปีนัง มาเลเซีย wearebaimaiจงทำในสิ่งที่คุณทำได้ ณ จุดที่คุณอยู่ ด้วยสิ่งที่คุณมี http://baimai.org

Continue reading