สามแพร่ง facestreet Bangkok, Thailand @ 2015

  ซุ้มกิจกรรมศิลปะเชื่อมโยงธรรมชาติจากกลุ่มใบไม้ ณ งานสามแพร่ง facestreet Bangkok, Thailand @ 2015   wearebaimaiจงทำในสิ่งที่คุณทำได้ ณ จุดที่คุณอยู่ ด้วยสิ่งที่คุณมี baimai.org

Continue reading

ตะวันขึ้นดูนก ตะวันตกดูดาว #3

  จบลงแล้วอย่างงดงาม เมื่อเราชวนกันหันหลังให้ป่าคอนกรีตตึกสูงและรถติด หันหน้าเข้าหาป่าเขาลำเนาไพร ท่ามกลางธรรมชาติที่โอบกอด กับกิจกรรมเรียนรู้ และแบ่งปันเพื่อธรรมชาติกับกลุ่มใบไม้ “ตะวันขึ้นดูนก ตะวันตกดูดาว ครั้งที่ 3” ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 14 – 15 พฤศจิกายน 2558 wearebaimaiจงทำในสิ่งที่คุณทำได้ ณ จุดที่คุณอยู่ ด้วยสิ่งที่คุณมี baimai.org

Continue reading

Ecotourism and Hospitality Management @ SWUIC, Field Trip 2015.

  น้องๆ Ecotourism and Hospitality Management @ International College for Sustainability Studies (SWUIC) เรียนรู้ธรรมชาติ และการจัดการพื้นที่อนุรักษ์ในรูปแบบอุทยานแห่งชาติ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 5-7 พ.ย. 58 ที่ผ่านมาครับ wearebaimaiจงทำในสิ่งที่คุณทำได้ ณ จุดที่คุณอยู่ ด้วยสิ่งที่คุณมี baimai.org

Continue reading

พัฒนากิจกรรม หลักสูตรเรียนรู้ทะเลสาบสงขลา

10-12 พ.ย. 58 ที่ผ่านมาทีมกิจกรรมกลุ่มใบไม้ กับภาระกิจร่วมพัฒนากิจกรรม หลักสูตรเรียนรู้ระบบนิเวศทะเลสาบสงขลาและการอนุรักษ์โลมาอิรวดี ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลา wearebaimaiจงทำในสิ่งที่คุณทำได้ ณ จุดที่คุณอยู่ ด้วยสิ่งที่คุณมี baimai.org

Continue reading

Social Marketing For Conservation Workshop

  อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้หลักตลาดเพื่อสังคม เพื่อการทำงานอนุรักษ์ฯ วันที่ 7-8 พ.ย. 58 โดยกลุ่มกิจกรรมธรรมชาติ (กลุ่มบ้านนนกฮูก จ.อุทัยธานี) อำนวยความสะดวกสถานที่โดย FEED Thailand ศูนยนาเอก(นวนคร) ร่วมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยเครือข่ายพี่น้องนักกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ ภาพถ่ายโดย : กลุ่มใบไม้ wearebaimaiจงทำในสิ่งที่คุณทำได้ ณ จุดที่คุณอยู่ ด้วยสิ่งที่คุณมี baimai.org

Continue reading

อบรมพัฒนาทักษะการนำดูนกในธรรมชาติ กุยบุรี

  กลุ่มใบไม้ได้มีโอกาสทำโครงการพัฒนาทักษะในการสื่อสารให้กับชมรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สัตว์ป่ากุยบุรี ซึ่งเป็นชมรมที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวของชาวบ้านในพื้นที่รอบๆแนวเขตอุทยาน wearebaimaiจงทำในสิ่งที่คุณทำได้ ณ จุดที่คุณอยู่ ด้วยสิ่งที่คุณมี baimai.org

Continue reading

ค่ายทุนการศึกษาจากใจไทยพาณิชย์

  ค่ายทุนการศึกษาจากใจไทยพาณิชย์ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2558 ปีนี้กลุ่มใบไม้ได้มีโอกาสทำกระบวนการส่วนของการพาเด็กๆเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่าในประเทศไทย โดยใช้ Nature Game และพาไปสู่การเริ่มมองเห็นปัญหาที่ได้ขึ้นกับสัตว์ป่า wearebaimaiจงทำในสิ่งที่คุณทำได้ ณ จุดที่คุณอยู่ ด้วยสิ่งที่คุณมี baimai.org

Continue reading

ค่ายเยาวชนยุวมัคคุเทศก์ช้างน้อยรักษ์ป่าใหญ่ ครั้งที่ 6

  ค่ายเยาวชนยุวมัคคุเทศก์ช้างน้อยรักษ์ป่าใหญ่ ครั้งที่ 6 ณ ป่าชุมชนบ้านช่องแคบสามัคคี อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 11-13 ก.ย. 58 wearebaimaiจงทำในสิ่งที่คุณทำได้ ณ จุดที่คุณอยู่ ด้วยสิ่งที่คุณมี baimai.org

Continue reading

กลุ่มใบไม้ ร่วมวางพวงหรีด ณ อนุสรณ์สถาน สืบ นาคะเสถียร

  กลุ่มใบไม้ ร่วมวางพวงหรีด ณ อนุสรณ์สถาน สืบ นาคะเสถียร เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เนื่องในวาระครบรอบ 25 ปี เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558     wearebaimaiจงทำในสิ่งที่คุณทำได้ ณ จุดที่คุณอยู่ ด้วยสิ่งที่คุณมี baimai.org

Continue reading

25 ปี สืบ นาคะเสถียร

  กําหนดการรําลึก 25 ปี สืบ นาคะเสถียร วันที่ 4-6 กันยายน 2558 เวลา 10.00 – 19.00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร wearebaimaiจงทำในสิ่งที่คุณทำได้ ณ จุดที่คุณอยู่ ด้วยสิ่งที่คุณมี baimai.org

Continue reading