ใบไม้อาสา ปกป้องแม่ปลาในฤดูมีไข่ #2

อีกครั้งของภารกิจ เพื่อปลดปล่อยพันธนาการจากข่ายตะคัด คืนอิสระภาพให้ปลาน้ำจืดได้มีโอกาสขึ้นไปวางไข่ในช่วงฤดูน้ำแดง(ฤดูปลาวางไข่)ซึ่งเป็นไปตามกลไกของธรรมชาติ wearebaimaiจงทำในสิ่งที่คุณทำได้ ณ จุดที่คุณอยู่ ด้วยสิ่งที่คุณมี baimai.org

Continue reading

ใบไม้อาสา ปกป้องแม่ปลา ฤดูมีไข่ #1

ภารกิจที่เหนื่อยหนักตลอดสี่ห้าวัน ของการปกป้องแม่ปลา ให้สามารถขึ้นไปวางไข่ที่ต้นน้ำ ท่ามกลางสายฝนที่โปรยปรายตลอดทั้งวันทั้งคืน พวกเราสลับกันทำงานทั้งในภาคเช้า สาย บ่าย เย็น ค่ำ ดึก โดยมีพี่ๆจากกลุ่มคนอาสาเพื่อแผ่นดิน มูลนิธิอนุรักษ์ป่าตะวันตก และหน่วยงานประมงฯเขื่อนเขาแหลม คอยอำนวยความสะดวกตลอดกิจกรรม

Continue reading

กิจกรรมจิตอาสา Canon Prachinburi (Thailand) Ltd.

เมื่อทรัพยากรเป็นของทุกคน บทบาทหน้าที่ในการดูแลทรัพยากรอย่างมีส่วนร่วมจึงเป็นสิ่งที่ควรเกิดขึ้นในสังคม wearebaimaiจงทำในสิ่งที่คุณทำได้ ณ จุดที่คุณอยู่ ด้วยสิ่งที่คุณมี baimai.org

Continue reading

ใบไม้อาสา เก็บเศษขวดแก้วอันตรายต่อสัตว์ป่า ออกจากทุ่งหญ้าเขาใหญ่

เมื่อวันที่ 17 เม.ย.2559 เพื่อนๆกลุ่มใบไม้ขึ้นเขาใหญ่ไปเก็บเศษขวดแก้ว เศษกระเบื้องเก่า ออกจากพื้นที่ทุ่งหญ้า(บริเวณใกล้โป่งทุ่งกวาง) เศษแก้วเหล่านี้เป็นขยะเก่าตั้งแต่สมัยที่มีสิ่งปลูกสร้างบริเวณนี้ ก่อนจะอพยพคนลงไปและฟื้นฟูพื้นที่เป็นทุ่งหญ้าอาหารสำหรับสัตว์กินพืช เช่น กวาง เก้ง ช้าง ฯลฯ wearebaimaiจงทำในสิ่งที่คุณทำได้ ณ จุดที่คุณอยู่ ด้วยสิ่งที่คุณมี baimai.org

Continue reading

ซ่อมบ้านและทำเครื่องเล่นให้ลิง

ภารกิจวันนี้(23 เม.ย. 2559) กลุ่มใบไม้ ชมรมคนรักษ์สัตว์-ป่า กลุ่มเพื่อนโฮปช่วยกันซ่อมบ้านและทำเครื่องเล่นให้ลิง wearebaimaiจงทำในสิ่งที่คุณทำได้ ณ จุดที่คุณอยู่ ด้วยสิ่งที่คุณมี baimai.org

Continue reading

ฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์สัตว์ป่านอกถิ่นอาศัย

สิ้นสุดลงแล้ว กับฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์สัตว์ป่านอกถิ่นอาศัย ณ ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าภาคกลาง จ.นครนายก ที่กลุ่มใบไม้เข้าพื้นที่ทำงานตั้งแต่วันที่ 14-15 เมษายน และเก็บงานครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 1 พ.ค. ที่ผ่านมา ต่อจากนี้ก็จะรอติดตามผลโครงการกันต่อในช่วงฤดูฝน wearebaimaiจงทำในสิ่งที่คุณทำได้ ณ จุดที่คุณอยู่ ด้วยสิ่งที่คุณมี baimai.org

Continue reading

ติดป้ายเฝ้าระวังช้างป่า จ.นครนายก

นับเป็นครั้งแรกที่มีเหตุการณ์ช้างป่าจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เดินออกนอกพื้นที่ป่าลงมาในฝั่ง จ.นครนายก ซึ่งแต่ก่อนเราอาจจะได้ยินข่าวคนกับช้างจากหลายๆพื้นที่ เช่น อช.กุยบุรี อช.ทองผาภูมิ เขตฯสลักพระ หรือฝั่งตะวันออก การตั้งรับอย่างรู้เท่าทันจึงน่าจะเป็นสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นอย่างเร็วที่สุด wearebaimaiจงทำในสิ่งที่คุณทำได้ ณ จุดที่คุณอยู่ ด้วยสิ่งที่คุณมี baimai.org

Continue reading

ห้วยขาแข้ง – SMART-Volunteer 5-9 พ.ค.59.

วันหยุดยาว ๕ – ๙ พค.ที่ผ่านมา มีคนกลุ่มหนึ่งอาสาไปสร้างสิ่งดีๆเพื่อบ้านของสัตว์ป่า ผืนป่าห้วยขาแข้ง ในภารกิจสำรวจและเตรียมงานเพื่อกิจกรรม ๓ ส่วน คือ wearebaimaiจงทำในสิ่งที่คุณทำได้ ณ จุดที่คุณอยู่ ด้วยสิ่งที่คุณมี baimai.org

Continue reading

สร้างฝายชะลอน้ำ ณ ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าภาคกลาง จ.นครนายก

ประมวลภาพกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์สัตว์ป่านอกถิ่นอาศัย วันที่ 14-15 เมษายน 2559 ณ ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าภาคกลาง จ.นครนายก wearebaimaiจงทำในสิ่งที่คุณทำได้ ณ จุดที่คุณอยู่ ด้วยสิ่งที่คุณมี baimai.org

Continue reading

– เ – ข – า – ใ – ห – ญ่ – ดี – จั – ง – ค – ร – า – ฟ – ท์ –

เมื่อการเรียนรู้มีความหลากหลายและปลายทางนั้นไปที่เดียวกัน “Workshop งานทำมือเกี่ยวกับธรรมชาติ กิจกรรมสุดฮ๊อต การบรรยายของหมอล็อต และการจูงมือลูกเดินป่า” จึงเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 20-21 ก.พ. 59 ที่ผ่านมา wearebaimaiจงทำในสิ่งที่คุณทำได้ ณ จุดที่คุณอยู่ ด้วยสิ่งที่คุณมี baimai.org

Continue reading