ภารกิจสำรวจต้นน้ำห้วยเขย่ง

ภารกิจสำรวจต้นน้ำห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ผืนป่าเทือกเขาตะนาวศรี 25-26 กุมภาพันธ์ 2555 wearebaimaiจงทำในสิ่งที่คุณทำได้ ณ จุดที่คุณอยู่ ด้วยสิ่งที่คุณมี baimai.org

Continue reading

ค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา ถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่ควรมีในวงการการศึกษาไทย ค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ร.ร.เบญจมราชรังสฤษดิ์ wearebaimaiจงทำในสิ่งที่คุณทำได้ ณ จุดที่คุณอยู่ ด้วยสิ่งที่คุณมี baimai.org

Continue reading

20 ปี ป่ามรดกโลกกาญจนบุรี

วันที่ 16-17 ธันวาคม 2554 กลุ่มใบไม้ได้ร่วมจัดนิทรรศการ ออกบูธในงาน “20 ปี ป่ามรดกโลกกาญจนบุรี” บริเวณศาลหลักเมือง จังหวัดกาญจนบุรี wearebaimaiจงทำในสิ่งที่คุณทำได้ ณ จุดที่คุณอยู่ ด้วยสิ่งที่คุณมี baimai.org

Continue reading

ทำฝายถวายพ่อ

ป่าชุมชนบ้านช่องแคบสามัคคี ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เป็นป่าชุมชนที่มีการจัดการโดยชาวบ้านอย่างเข้มแข็ง ในป่าชุมชนยังมีทรัพยากรธรรมชาติทั้ง พรรณไม้ และสัตว์ป่าที่สำคัญ wearebaimaiจงทำในสิ่งที่คุณทำได้ ณ จุดที่คุณอยู่ ด้วยสิ่งที่คุณมี baimai.org

Continue reading

ทำโป่ง-สร้างฝายให้ช้างอิ่มท้อง อช.ทองผาภูมิ

หลายๆ ท่านที่รู้จักอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี คงจะพอทราบว่าในพื้นที่นี้มีปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่ามาเป็นเวลานาน wearebaimaiจงทำในสิ่งที่คุณทำได้ ณ จุดที่คุณอยู่ ด้วยสิ่งที่คุณมี baimai.org

Continue reading

ผาเดียวดาย เขาใหญ่

กลุ่มใบไม้แสดงจุดยืน ร่วมคัดค้านรูปแบบโครงการเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาเดียวดาย ซึ่งผาเดียวดายเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ wearebaimaiจงทำในสิ่งที่คุณทำได้ ณ จุดที่คุณอยู่ ด้วยสิ่งที่คุณมี baimai.org

Continue reading

วันสิ่งแวดล้อมโลก

กิจกรรม MUKA รักษ์สิ่งแวดล้อมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2554 เกิดจากการรวมตัวกันของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรี wearebaimaiจงทำในสิ่งที่คุณทำได้ ณ จุดที่คุณอยู่ ด้วยสิ่งที่คุณมี baimai.org

Continue reading

ค่ายชุมชน คน ช้าง ป่า

วันที่14– 19ตุลาคม 2553กลุ่มใบไม้ได้จัดโครงการค่ายชุมชน คน ช้าง ป่า ศึกษาปัญหา พัฒนาอย่างยั่งยืน ณ บ้านปากลำปิล็อก ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี กิจกรรมการสร้างห้าง ทำโป่งเทียม ลงชุมชน พัฒนาชุมชน เล่นกีฬากับคนในชุมชน ถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงกิจกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาสั้นๆในค่าย   wearebaimaiจงทำในสิ่งที่คุณทำได้ ณ จุดที่คุณอยู่ ด้วยสิ่งที่คุณมี baimai.org

Continue reading

ค่ายสานเชื่อมป่า

โครงการค่ายเยาวชนอาสา สานเชื่อมป่า พึ่งพาผูกพันวันที่ 12-16 ตุลาคม 2551 ณ ป่าชุมชนบ้านท่าวังไทร ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ในปัจจุบันปัญหา “ภาวะโลกร้อน”เป็นปัญหาที่สำคัญมาก ซึ่งสาเหตุก็มาจากการที่พวกเราใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากเกินไป จนเกินขีดคำว่าสมดุล  ดังนั้นเราจึงควรหันมาช่วยกันแก้ปัญหา “ภาวะโลกร้อน”อย่างจริงจัง wearebaimaiจงทำในสิ่งที่คุณทำได้ ณ จุดที่คุณอยู่ ด้วยสิ่งที่คุณมี baimai.org

Continue reading

ใบไม้อาสา มาเป็นแรงงาน สร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้

ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ฝนเริ่มตกในหลายๆ พื้นที่แล้ว เลยอยากจะเข้ามาอัพเดทข่าวสารกิจกรรมของกลุ่มใบไม้เล็กๆ น้อยๆ ครับ wearebaimaiจงทำในสิ่งที่คุณทำได้ ณ จุดที่คุณอยู่ ด้วยสิ่งที่คุณมี baimai.org

Continue reading