fbpx
Comments are off for this post

ค่ายเยาวชน ปตท. รักษาป่า ณ โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ จังหวัดชุมพร

“รอยยิ้ม”

เมื่อวันที่ 14-16 พ.ย.ที่ผ่านมา กลุ่มใบไม้ และกลุ่ม Nature Play and Learn Club มีโอกาสไปร่วมจัดกระบวนการค่ายเยาวชน ปตท. รักษาป่า ณ โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ จังหวัดชุมพร จัดโดยสถาบันปลูกป่า ปตท.

เด็กๆจาก 3 โรงเรียนรอบๆพื้นที่แปลงปลูกป่า เข้ามาร่วมเรียนรู้ตั้งแต่เช้าถึงเย็น ตลอด 3 วัน โดยกิจกรรมเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างรวามตระหนักรู้ในความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะต้นไม้ สิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อมรอบตัว ผ่านการสำรวจธรรมชาติ กิจกรรมสร้างสรรค์ การเข้าฐานเรียนรู้ กิจกรรมกลุ่ม และกิจกรรมเนเจอร์เกม

มีโอกาสเก็บภาพน้องๆมาบางส่วน จึงขอหยิบยกเอาภาพรอยยิ้มจากเด็กๆมาแบ่งปันต่อให้เพื่อนๆทุกท่านครับ
ขอขอบคุณสถาบันปลูกป่า ปตท. / คณะทำงาน / คุณครู / และเด็กๆทุกคน ไว้พบกันใหม่
#wearebaimai

Comments are closed.