fbpx
Comments are off for this post

ค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ร.ร.อัมพรไพศาล

เมื่อวันที่ 31-1-2 ธ.ค. ที่ผ่านมาพวกเรากลุ่มใบไม้ ได้มีโอกาสไปร่วมจัดกระบวนการค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ให้กับเด็กๆโรงเรียนอัมพรไพศาล เพื่อให้ได้เรียนรู้เนื้อหาเกี่ยวกับระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ และการอนุรักษ์ธรรมชาติ ผ่านประสบการณ์จริงจากการเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยอาศัยเอาพื้นที่ธรรมชาติในจังหวัดนครนายกเป็นแหล่งเรียนรู้

บ่อยครั้ง | ค่ายหนึ่งค่ายแม้เราจะพาเด็กๆเรียนรู้มากมาย แต่ก่อนแยกย้ายเราจะขอให้เขาเขียนเพียงคนละ “สิ่งเดียว” แต่สัญญากันว่าสิ่งนั้น “ต้องทำได้จริง”

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
โรงเรียนอัมพรไพศาล ณ วังรี รีสอร์ท นครนายก

ขอขอบคุณ
พี่ปู กลุ่มเยาวชนต้นกล้า
พี่ทอม และทีม Nature Play & Learn
อาสาสมัครทุกท่าน
และคณะครู นักเรียน โรงเรียนอัมพรไพศาล

#wearebaimai
#สร้างค่ายสร้างคน
#เด็กดั่งดวงดาว
#อาสาสมัครยังคงทำงาน
#อัมพรไพศาล
#ค่าย

ติดต่อสอบถามกิจกรรม : info@baimai.org

 

Comments are closed.