fbpx
No comments yet

PTTEP Teenergy Camp 27-29 ตุลาคม 2557

ค่ายรู้รักษ์มรดกโลกเขาใหญ่ PTTEP Teenergy Camp เมื่อวันที่ 27-29 ตุลาคม 2557 โดยมีเยาวชนจากทั่วประเทศจำนวน 60 คน เข้าร่วมกิจกรรม โครงการโดยปตท.สผ. กลุ่มใบไม้รับหน้าที่ดำเนินกิจกรรมเยาวชนโดยใช้การสื่อความหมายธรรมชาติ กิจกรรมNature Game การเรียนรู้ธรรมชาติผ่านการเดินป่าศึกษาธรรมชาติ การดูนกเบื้องต้น หรือการใช้ศิลปะเพื่อการสื่อสาร ฯลฯ

Comments are closed.