fbpx
Comments are off for this post

25 ปี สืบ นาคะเสถียร

 

กําหนดการรําลึก 25 ปี สืบ นาคะเสถียร
วันที่ 4-6 กันยายน 2558 เวลา 10.00 – 19.00 น.
ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2558
10.00 – 20.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน เปิดให้เข้าชมนิทรรศการ เสื้อ เราทำงานให้พี่สืบ และนิทรรศการภาพถ่ายผืนป่าและสัตว์ป่า โดย ม.ล. ปริญญากร วรวรรณ

13.00 – 13.30 น. พิธีเปิดงานรําลึก 25 ปี สืบ นาคะเสถียร โดย อ.รตยา จันทรเทียร
13.30 – 14.00 น. ฉายวีดีทัศน์ 25 ปี ที่เราทำงานให้พี่สืบ
14.00 – 15.00 น. เวทีเสวนา 25 ปี นักอนุรักษ์ ผู้ตามรอย สืบ นาคะเสถียร
15.00 – 16.00 น. ดนตรี ตะวันฉาย หงส์วิไล เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิสืบนาคะเสถียร
16.00 – 18.00 น. เวทีเสวนา เหลียวหลังแลหน้า งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไทย ผ่านมิติ ของผู้สื่อข่าวสิ่งแวดล้อม นักธุรกิจ ภาคประชาสังคม และนักวิชาการ
18.00 – 19.00 น. ดนตรี ฟิวกู๊ดแบนด์ (Feel Good Band)

วันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2558
10.00 – 20.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน เปิดให้เข้าชมนิทรรศการ เสื้อ เราทำงานให้พี่สืบ และนิทรรศการภาพถ่ายผืนป่าและสัตว์ป่า โดย ม.ล. ปริญญากร วรวรรณ

10.30 – 12.00 น. เวทีประชุมเสวนา อนาคตป่าไม้และสัตว์ป่าไทย โดยเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
13.30 – 14.00 น. ดนตรี อุณ – อาร์ม เดอะวอยซ์
14.00 – 14.40 น. เวทีเสวนา เสียงจากพิทักษ์ป่า
14.40 – 15.40 น. เวทีเสวนา โครงการเพื่อผู้พิทักษ์กับทีวีบูรพา
15.40 – 16.20 น. ดนตรี เอ้ เดอะวอยซ์
16.20 – 17.10 น. เวทีเสวนา รําลึก สืบ นาคะเสถียร กับผู้พิทักษ์ป่า
17.10 – 17.30 น. พิธีมอบรางวัลนักอนุรักษ์สืบนาคะเสถียร
17.30 – 17.50 น. ฉายวีดีทัศน์รําลึก สืบ นาคะเสถียร
17.50 – 19.00 น. ดนตรี อพาร์ตเมนต์คุณป้า

วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2558
10.00 – 20.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน เปิดให้เข้าชมนิทรรศการ เสื้อ เราทำงานให้พี่สืบ และนิทรรศการภาพถ่ายผืนป่าและสัตว์ป่า โดย ม.ล. ปริญญากร วรวรรณ

10.30 – 12.30 น. กิจกรรม workshop นักศึกษา กับงานอนุรักษ์ โดย ศศิน เฉลิมลาภ เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเส
13.00 – 13.40 น. ดนตรี
13.40 – 14.20 น. ดนตรี พาร์ท ไทม์ มิวสิเชียนส์
14.20 – 15.00 น. ดนตรี สมัยไหนนิยม
15.00 – 15.40 น. รายงานสถานการณ์ป่าไม้ ประจําปี พ.ศ. 2558 โดย อ.ศศิน เฉลิมลาภ
16.00 – 17.00 น. ดนตรี กรีซซี่ คาเฟ
17.00 – 18.00 น. ดนตรี เพื่อการอนุรักษ์
18.00 – 19.00 น. ดนตรี มาโนช พุฒตาล

หมายเหตุ เข้าชมฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

Comments are closed.