fbpx
No comments yet

19 ปี แห่งการสูญเสีย 19 ปีแห่งการเริ่มต้นใหม่

หลังจากเหตุการณ์ช้างป่าตกน้ำตกเหวนรก อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ในปี 2535 กลุ่มรักษ์เขาใหญ่ได้จัดกิจกรรมรำลึกช้างฯอย่างต่อเนื่อง และได้พัฒนาเป็นค่ายเยาวชนที่เปรียบเสมือนที่บ่มเพาะให้เกิดนักอนุรักษ์ตัวน้อยๆขึ้นมาดูแลโลก

 

วันที่ 17-21 พฤศจิกายน 2554 ค่ายรำลึกช้างครั้งที่ 19 ได้ถูกจัดขึ้นโดยอาศัยความร่วมมือจากกลุ่มรักษ์เขาใหญ่ และภาคีเครือข่ายหลายกลุ่ม เยาวชนกว่า 200 คน ทั้งเยาวชนรอบแนวเขตอุทยานฯ และเยาวชนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ขึ้นมาเรียนรู้ธรรมชาติบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เกิดเครือข่ายที่เข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติต่อไป

Comments are closed.