fbpx
Comments are off for this post

ใบไม้อาสา เก็บเศษขวดแก้วอันตรายต่อสัตว์ป่า ออกจากทุ่งหญ้าเขาใหญ่

เมื่อวันที่ 17 เม.ย.2559 เพื่อนๆกลุ่มใบไม้ขึ้นเขาใหญ่ไปเก็บเศษขวดแก้ว เศษกระเบื้องเก่า ออกจากพื้นที่ทุ่งหญ้า(บริเวณใกล้โป่งทุ่งกวาง) เศษแก้วเหล่านี้เป็นขยะเก่าตั้งแต่สมัยที่มีสิ่งปลูกสร้างบริเวณนี้ ก่อนจะอพยพคนลงไปและฟื้นฟูพื้นที่เป็นทุ่งหญ้าอาหารสำหรับสัตว์กินพืช เช่น กวาง เก้ง ช้าง ฯลฯ

ก่อนหน้านี้ เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครพบกองขยะเศษแก้วเป็นบริเวณกว้างสองจุดใหญ่ๆ ซึ่งอาจส่งผลเป็นอันตรายต่อสัตว์ป่าที่ชุกชุมในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ พวกเรากลุ่มใบไม้จึงอาสาขึ้นไปเก็บออกจากพื้นที่ ในครั้งนี้ใช้เวลาปฏิบัติงานตั้งแต่ 10.00-15.00 จึงแล้วเสร็จ
————————–————————–
ขอขอบคุณพี่น้องอาสาสมัครกลุ่มใบไม้ทุกท่าน ที่เสียสละเวลาอันมีค่า มาทำสิ่งดีๆร่วมกัน รวมถึงพี่ๆเจ้าหน้าที่อุทยานฯที่มาช่วยกันเก็บขยะ
ขอบคุณชมรมคนรักสัตว์ป่า สนับสนุนมื้อกลางวันและสมทบน้ำดื่มสำหรับอาสาสมัคร
————————–————————–
ขอบคุณทุกท่านที่ได้สนับสนุนเสื้อและสินค้าที่ระลึกจากกลุ่มใบไม้ ส่วนต่างจากการจำหน่ายสินค้าที่ระลึกเหล่านั้น ล้วนแต่นำมาสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมดีๆเช่นนี้ครับ
————————–————————–
“ทำในสิ่งที่เราทำได้ ณ จุดที่เราอยู่ ด้วยสิ่งที่เรามี”
กลุ่มใบไม้

Comments are closed.