fbpx
No comments yet

เขาใหญ่ดีจัง เพื่อเด็กและครอบครัว

“เขาใหญ่ดีจัง เพื่อเด็กและครอบครัว” ร่วมสร้างเขาใหญ่ให้เป็นห้องเรียนสิ่งแวดล้อมสำหรับทุกๆ คน

สิ่งสำคัญที่จะทำให้คนหันมาเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือการสื่อความหมายธรรมชาติ เรียนรู้ธรรมชาติ สร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างสร้างสรรค์

โครงการ “เขาใหญ่ดีจัง” เป็นกิจกรรมสร้างกระบวนการ สร้างพื้นที่ที่เอื้อต่อการเรียนรู้เรื่องธรรมชาติ นำเสนอและสื่อให้คนเห็นความสำคัญของธรรมชาติ นำไปสู่แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติต่อไป
กลุ่มไม้ขีดไฟ กลุ่มรักษ์เขาใหญ่ กลุ่มใบไม้ และองค์กรเครือข่าย ร่วมกันจัดกิจกรรม “เขาใหญ่ดีจัง เพื่อเด็กและครอบครัว” ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เพื่อสื่อสารกับนักท่องเที่ยวโดยผ่านกิจกรรมสื่อความหมายธรรมชาติมากมาย เช่น กิจกรรมเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะสั้น พื้นฐานการดูนกในธรรมชาติ นักสืบสายลม วาดภาพสัตว์ป่า เรียนรู้ลักษณะของเขาสัตว์ชนิดต่างๆ สมุนไพรพื้นบ้าน ทำเข็มกลัด ดินสอต้นไม้ ตาข่ายดักฝัน ฯลฯ

ขอขอบคุณอาสาสมัครทุกท่าน และขอขอบคุณภาคีเครือข่าย กลุ่มรักษ์เขาชะเมา กลุ่มรักยิ้ม กลุ่มเยาวชนต้นกล้า ชมรมคนรักสัตว์ป่านครนายก โครงการพื้นที่นี้ดีจัง สสย. และอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ขอบคุณที่เห็นคุณค่าของสิ่งเล็กๆ เพราะสิ่งเล็กๆ จากคุณเป็นส่วนสำคัญที่สรรสร้างให้เติบโตได้อย่างงดงาม

 

Comments are closed.