fbpx
Comments are off for this post

อบรมพัฒนาทักษะการนำดูนกในธรรมชาติ กุยบุรี

 

กลุ่มใบไม้ได้มีโอกาสทำโครงการพัฒนาทักษะในการสื่อสารให้กับชมรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สัตว์ป่ากุยบุรี ซึ่งเป็นชมรมที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวของชาวบ้านในพื้นที่รอบๆแนวเขตอุทยาน

ดำเนินโครงการโดยพี่เดียร์ อรุษ หอยมุข และพี่เขม สัจพงษ์ เหรียญโมรา โดยเข้าไปสอนภาษาอังกฤษ และทักษะการสื่อสารให้กับชาวบ้านในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ ต่อเนื่องกัน10ครั้ง โดยแต่ละครั้งจะมีชาวบ้านรวมตัวกันมา 15-20 คน เพื่อมาร่วมเรียนรู้ไปกับพวกเรา
————————–—-
ในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 17-18 ต.ค. 58 ที่ผ่านมา พวกเราได้ลงไปสอนเทคนิคการนำดูนกในธรรมชาติ โดยการบรรยายให้ความรู้เกี่วกับเทคนิคในการดูนกโดยอาจารย์ ดร.จิราภรณ์ เทียมพันธ์พงศ์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล และการดูนกภาคปฏิบัติโดยทีมกิจกรรมกลุ่มใบไม้ นอกจานี้ยังมีน้องๆนักศึกษาด้านการท่องเที่ยวจากวิทยาลัยดุสิตธานีมาร่วมกระบวนการ
————————–
ขอขอบคุณ ทีมใบไม้หัวหิน ที่เข้าไปดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง และเสียสละทุนทรัพย์ส่วนตัวในการทำงาน
ขอขอบคุณอาจารย์แตน ที่ให้เกียรติเติมเต็มส่วนสำคัญของกระบวนการ
ขอขอบคุณน้องเบิร์ดน้องรุ่ง ที่มาพาเรียนรู้ร่วมกัน
ขอขอบคุณชุมชนที่ดูแลช้างป่ากุยบุรี และชมรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สัตว์ป่ากุยบุรี ที่ตั้งมั่นพัฒนาชมรมไปสู่ความยั่งยืน
และขอบคุณอาสาสมัครกลุ่มใบไม้ทุกท่าน ที่ยังคงทำงาน “ทำในสิ่งที่เราทำได้ ณ จุดที่เราอยู่ ด้วยสิ่งที่เรามี”

Comments are closed.