fbpx
Comments are off for this post

อนุรักษ์สัญจร – โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา อ.บ้านนา จ.นครนายก

ประมวลภาพกิจกรรมอนุรักษ์สัญจรโรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา อ.บ้านา จ.นครนายก


ทีมกิจกรรมกลุ่มใบไม้หยิบจับเรื่องราวของสัตว์ป่าและธรรมชาติมาบอกเล่าผ่านกิจกรรมสนุกๆ ปลุกเด็กๆให้หันไปมองธรรมชาติใกล้บ้าน อันมีผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่เป็นฐาน ที่อำนวยทรัพยากรทางนิเวศสู่ชุมชนเบื้องล่าง

เราเริ่มต้นด้วยการไปสัญจรหาเด็กๆครึ่งค่อนวันก่อน ให้ได้รู้จักกัน ได้เห็นกิจกรรมกัน ได้ยิ้มให้กัน ได้ถามโน่นถามนี่ มีความสนใจต่อกันอย่างเป็นธรรมชาติ เรียนรู้ไปพร้อมๆกันอย่างเข้าใจ

แล้วพบกันอีก กิจกรรมถัดไป…

“ทำในสิ่งที่เราทำได้ ณ จุดที่เราอยู่ ด้วยสิ่งที่เรามี”

Comments are closed.