fbpx
Comments are off for this post

สร้างฝายชะลอน้ำ ณ ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าภาคกลาง จ.นครนายก

ประมวลภาพกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์สัตว์ป่านอกถิ่นอาศัย วันที่ 14-15 เมษายน 2559 ณ ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าภาคกลาง จ.นครนายก

โดยในครั้งนี้จัดทำฝายชะลอน้ำขึ้นภายในกรงคอกขนาดใหญ่ เพื่อชะลอน้ำที่ไหลจากป่าเขาใหญ่ผ่านศูนย์ฯ ก่อนจะไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำห้วยปรือ เตรียมพร้อมไว้เป็นแหล่งน้ำ เพิ่มความชุ่มชิ้นให้กับพื้นที่ ปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการอนุรักษ์สัตว์ป่านอกถิ่นอาศัย ประเภทสัตว์กินพืชขนาดกลางและขนาดใหญ่ เช่น กวาง เก้ง หมูป่า เลียงผา เป็นต้น
————————–————–
สัตว์ป่าที่มาอยู่ในศูนย์ฯ ทั้งหมดเกิดขึ้นจากผลการกระทำของมนุษย์ทั้งสิ้น ทั้งการลับลอบเลี้ยง ลักลอบค้า ขนย้ายผ่านประเทศไทยไปสู่ประเทศปลายทาง หรือสัตว์ป่าบาดเจ็บที่เกิดจากคนในกรณีต่างๆ การเลี้ยงดูรักษาภายใต้การจัดการที่เหมาะสมต่อสัตว์ป่า จึงเป็นหน้าที่ที่ทุกคนควรจะมีส่วนร่วมในการก่อให้เกิดสิ่งดีๆต่อสังคมในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน
————————–————–
กลุ่มใบไม้ คนรุ่นใหม่ที่ลุกขึ้นมาทำกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนทุนสำหรับวัสดุอุปกรณ์ในการก่องสร้าง รวมถึงสำหรับส่วนต่างๆในการดำเนินโครงการ ขอบพระคุณอาสาสมัครทุกท่าน ชมรมคนรักสัตว์ป่า กลุ่มเพื่อนโฮป กลุ่มจิตอาสาเพื่อสัตว์ป่า กลุ่มต้นกล้า และศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าภาคกลาง จ.นครนายก ที่ทำให้เกิดโครงการดีๆเช่นนี้ ภายใต้บริบทของการ “ลุกขึ้นมาเริ่มทำ ทำในสิ่งที่เราทำได้ ณ จุดที่เราอยู่ ด้วยสิ่งที่เรามี”
————————–————-
อย่างไรก็ตาม กลุ่มใบไม้ยังคงวางแผนจะเข้าพื้นที่เทปูนและเก็บรายละเอียดงานครั้งสุดท้าย สำหรับฝายนี้ จะรายงานความคืบหน้าให้ทุกท่านทราบครับ

Comments are closed.