fbpx
Comments are off for this post

ภารกิจ:สร้างฝายชะลอน้ำเพื่อสัตว์ป่านอกถิ่นอาศัย#3

ผ่านมาแล้วกับกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำครั้งที่ 3 และถือเป็นครั้งสุดท้ายของฝายตัวนี้ ณ ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าภาคกลาง อ่างเก็บน้ำห้วยปรือ จ.นครนายก ในวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2558


—————————
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าฝายชะลอน้ำที่จัดสร้างจนสำเร็จนี้ จะเป็นฝายที่สร้างประโยชน์ให้แก่ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าภาคกลางเพื่อใช้กักเก็บน้ำและปรับสภาพพื้นที่ให้มีความเหมาะสมต่อทั้งการปลูกพืชอาหารสัตว์ การเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวดิน ตลอดจนปรับภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อการเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ในพื้นที่แห่งนี้
—————————
ในครั้งนี้ขอขอบคุณ Layman club พันตรีฐนัส มานุวงศ์ และพี่น้องกลุ่มใบไม้ทุกท่าน

Comments are closed.