fbpx
Comments are off for this post

ภารกิจสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อสัตว์ป่านอกถิ่นอาศัย # 2

 

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา อาสาสมัครกลุ่มใบไม้ ได้ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อสัตว์ป่านอกถิ่นอาศัยครั้งที่ 2 ณ ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าภาคกลาง อ่างเก็บน้ำห้วยปรือ จ.นครนายก

ศูนย์แห่งนี้กำลังพัฒนาพื้นที่เพื่อใช้เป็นสถานที่พักฟื้นสัตว์ป่าของกลางชนิดต่างๆ อาทิเช่น เสือโคร่ง หมีควาย หมีหมา ลิง ชะนี นกชนิดต่างๆ เต่า ฯลฯ ซึ่งหลายเคสต้องดูแลรักษาอาการบาดเจ็บจากการถูกทารุณกรรม บางเคสต้องดูแลติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สัตว์ป่าได้รับสวัสดิภาพที่ดีที่สุดเท่าที่จะบริหารจัดการได้

กลุ่มใบไม้ ในฐานะคนรุ่นใหม่ที่มีโอกาสเข้ามาแลกเปลี่ยนทำกิจกรรมในพื้นที่ จึงได้จัดทำโครงการสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อช่วยปรับสภาพพื้นที่ให้มีความชุ่มชื้น เหมาะแก่การปลูกพืชต่างๆทั้งเพื่อเป็นอาหารให้สัตว์ป่าและเพื่อเป็นร่มเงา เพื่อปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้ออำนวยต่อดำรงชีวิตของสัตว์ป่าภายใต้สวัสดิภาพที่ดี นั่นคือสิ่งที่เราทำให้เขาได้ ณ จุดที่เราอยู่ ด้วยสิ่งที่เรามี

ในครั้งนี้ ขอขอบคุณพี่น้องกลุ่มใบไม้ทุกท่านที่สละแรงกายแรงใจและส่งกำลังใจมาเชียร์
ขอขอบคุณผู้สนับสนุนงบประมาณในการจัดทำ

  • มูลนิธิอนุรักษ์ป่าตะวันตก
  • SEAECO – Thailand
  • พันตรี ฐนัส มานุวงศ์
  • ชมรมคนรักสัตว์-ป่า
  • กลุ่มเพื่อนโฮป
  • ลุงหมู สาริกา
  • คุณสุปราณี ดีสม
  • พี่นุ้ย Nuchanart Pongstabhon
  • หัวหน้าดำ ธงชัย เสี่ยงเทียนชัย หัวหน้าศูนย์ช่วยเหลือ สัตว์ป่าภาคกลาง

 

Comments are closed.