fbpx
Comments are off for this post

ประมวลภาพกิจกรรมทำบุญให้ช้างและสัตว์ป่า ประจำปี ๒๕๕๘

ประมวลภาพกิจกรรมทำบุญให้ช้างและสัตว์ป่า ประจำปี ๒๕๕๘
๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ.หน่วยพิทักษ์ฯโป่งพุร้อน อช.ทองผาภูมิ กาญจนบุรี

กลุ่มใบไม้รับหน้าที่พาเด็กๆทำกิจกรรมเรียนรู้ธรรมชาติ

ทำในสิ่งที่เราทำได้ ณ จุดที่เราอยู่ ด้วยสิ่งที่เรามี

www.baimai.org

Comments are closed.