fbpx
Comments are off for this post

ค่าย”โรงเรียนใหญ่ รอยเท้าเล็ก” โดยกรุงเทพมหานคร

ในการใช้ชีวิตประจำวันของทุกคนล้วนแล้วแต่บริโภคทรัพยากร และยังพบว่า ได้ฝากรอยเท้าคาร์บอนไว้บนโลกใบนี้ ทำอย่างไรเราจะมีส่วนช่วยในการดูแลโลกใบไนี้ด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างรู้ค่า

เห็นความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อม โลกร้อน ที่เกิดขึ้นจากตัวเราทุกคน นำไปสู่การดำเนินชีวิตที่สร้างผลกระทบให้โลกน้อยที่สุด โครงการโรงเรียนใหญ่ รอยเท้าเล็ก ในครั้งนี้จัดกิจกรรมที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติเจ็ดคต-โป่งก้อนเส้า และได้ศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ ที่ Solarfarm ของบางจากอีกด้วย ในค่ายที่หนึ่งและค่ายที่สองระหว่างวันที่ 4-9 ม.ค. 59 ซึ่งเด็กๆคงได้คำตอบไปบ้างไม่มากก็น้อย โดยมีเด็กๆจากโรงเรียนต่างๆในกรุงเทพมหานครมาร่วมกิจกรรมในค่ายที่ 1-2 จำนวน 19 โรงเรียน ได้แก่
1.รร.วัดสัมพันธวงศ์
2.รร.เคหะชุมชนลาดกระบัง
3.รร.วัดสามง่าม
4.รร.วัดบึงบัว
5.รร.คลองมหาสวัสดิ์
6.รร.ชูสินประดิษฐ์อนุสรณ์
7.รร.มัธยมประชานิเวศ
8.รร.วัดใหญ่ศรีสุวรรณ
9.รร.คลองพิทยาลงกรณ์
10.รร.วัดตะกร่ำ
11.รร.วัดหลักสี่
12.รร.บางขุนเทียนศึกษา
13.รร.บ้านนายผล
14.รร.พระยามนธาตุราชศรีพิจิต
15.รร.พระราม9 กาญจณาภิเษก
16.รร.บ้านลาดพร้าว
17.รร.วัดบรมนิวาส
18.รร.เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนเวนต์
19.รร.ออเงิน

นอกจากนี้ในค่ายที่ 3 นักเรียนจากกว่า 10 โรงเรียน ก็จะได้มาเรียนรู้เรื่องราวเหล่านี้ร่วมกัน เพื่อสร้างสังคมคาร์บอนต่ำร่วมกัน ให้กรุงเทพเป็นเมืองที่น่าอยู่

โครงการโดยกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ร่วมทำกระบวนการโดย…กลุ่มใบไม้

Comments are closed.