fbpx
No comments yet

ค่ายศิลปะกับธรรมชาติ ณ เขาใหญ่ 22-24 ต.ค. 57

ณ ค่าย ศิลปะกับธรรมชาติ เขาใหญ่ดีจังในแต่ละช่วงวัน เราพาเด็กๆแวะเวียนไปนั่งทำกิจกรรมในพื้นที่ต่างๆบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เด็กๆเลือกมุมมองของตัวเอง ที่จะนั่งดูความงามของธรรมชาติในแบบที่ตัวเองเห็นว่างามโดยมีอาจารย์ชัชชัย จำเริญศักดิ์ศรี ครูศิลปะจากบ้านศิลป์ดินปั้

 

คอยแนะนำเทคนิค ว่าเด็กๆจะสามารถดึงความงามในมุมมองที่ตัวเองเห็นออกมาใส่ในชิ้นงาน เพื่อแบ่งปันความงามเหล่านั้นต่อไปได้อย่างไร

เขาใหญ่ดีจัง เป็นโครงการที่เกิดขึ้นเพื่อหนุนเสริมให้เกิดพื้นที่สร้างสรรค์ที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ของคนทั่วไป งานศิลปะที่นำเสนอความงามในมุมมมองของเด็กๆเหล่านี้ จะถูกนำไปจัดวาง แบ่งปันให้นักท่องเที่ยวได้เห็นความงาม นำไปสู่การเห็นคุณค่าคุณค่า นำไปสู่ความหวงแหนและสำนึกสำนึก ของคนเล็กๆจะรวมกันเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ในการอนุรักษ์สืบไป

Comments are closed.