fbpx
No comments yet

ค่ายชุมชน คน ช้าง ป่า

วันที่14– 19ตุลาคม 2553กลุ่มใบไม้ได้จัดโครงการค่ายชุมชน คน ช้าง ป่า ศึกษาปัญหา พัฒนาอย่างยั่งยืน ณ บ้านปากลำปิล็อก ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

กิจกรรมการสร้างห้าง ทำโป่งเทียม ลงชุมชน พัฒนาชุมชน เล่นกีฬากับคนในชุมชน ถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงกิจกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาสั้นๆในค่าย   แต่มิตรภาพและน้ำใจระหว่างชาวค่ายและชาวบ้านจะอยู่ต่อไปอีกนานแสนนาน มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งได้บอกกับเราในวันสุดท้ายของค่ายว่า “ เราไม่ได้แค่สร้างห้างไว้ให้ชาวบ้านเฝ้าระวังช้างป่า แต่เราได้มอบกำลังใจให้ชาวบ้านได้มีแรงรวมกลุ่มเฝ้าระวังช้างป่า และไม่ทำร้ายช้างป่าอีกต่อไป ”

 

นอกจากนี้ยังมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อต่างๆ

ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า กับการพัฒนาอย่างยั่งยืนคุณพิเชฐ นุ่นโต    นักวิจัยช้างป่า

ปัญหาคนกับช้างในพื้นที่อื่น (อช.กุยบุรี และเขตรักษาพันธุ์ฯสลักพระ)ดร.มัททนา ศรีกระจ่าง

ป่าตะวันตกและการทำงานอนุรักษ์ในพื้นที่ป่าตะวันตกมูลนิธิอนุรักษ์ป่าตะวันตก

ปัญหาช้างป่าบุกรุกพืชไร่ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ในอุทยานฯหน.ทัศนัย เปิ้นสมุทร

 

ความรู้สึกของชาวค่าย ชาวบ้าน และองค์กรที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม จากจากดำเนินโครงการตลอดระยะเวลา 6 วัน สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนจากการนำเสนอความคิดเห็นและการพูดคุยแสดงให้เห็นว่า ชาวค่ายส่วนใหญ่เข้าใจปัญหาระหว่างคนกับช้างอย่างแท้จริง รวมทั้งเข้าใจถึงวิธีการจัดการปัญหาในลักษณะที่ชุมชนจัดการตัวเอง โดยมีนักวิจัยและองค์กรภายนอกคอยสนับสนุน ในส่วนของชาวบ้านเองก็เข้าใจการเข้าไปลงพื้นที่ทำกิจกรรมของเยาวชน จากวันแรกที่ชาวบ้านจะไม่ทราบว่าเราไปทำอะไร จะทราบแต่จากการแจ้งของผู้นำชุมชน

แต่เมื่อเราได้ลงพื้นที่แล้ว ชาวบ้านเข้าใจถึงความตั้งใจของเยาวชนอาสาสมัคร มีการนำอาหาร ขนม ผลไม้ ผักจากชุมชน มาให้ที่ค่ายและร่วมกิจกรรมเมื่อชาวค่ายลงชุมชนมากขึ้น ในส่วนขององค์กรที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมเช่น มูลนิธิอนุรักษ์ป่าตะวันตก ชมรมคนรักษ์ช้างป่า อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ เมื่อเห็นความตั้งใจของอาสาสมัครที่จะไปช่วยเหลือให้กำลังใจชาวบ้าน จึงมีสนับสนุนช่วยเหลือชาวค่ายในส่วนของการเสนอแนะ บรรยาย และเข้าร่วมกิจกรรมในทุกๆวัน จากการพูดคุยแสดงให้เห็นว่า องค์กรต่างๆเห็นพลังนักศึกษามากขึ้น และเชื่อว่าพลังนักศึกษาสามารถทำอะไรได้มากมาย

Comments are closed.